Samarbete – den ständiga nyckeln till framgång

Publicerad 2018-04-16

Samarbeten ger framgång. Det vet vi av erfarenhet i Skellefteå. April månads nyhetsbrev genomsyras av goda samarbeten. Den hyllade SM-veckan är ett tydligt bevis för detta. Inte helt oväntat blev den en succé.

Kristina Sundin Jonsson 

130 000 besök. 3 320 tävlande. 1 000 funktionärer. 200 journalister. Rekordmånga sporter.

Skellefteås vinter-SM-vecka blev den största sedan starten 2009. För Skellefteå som värdstad var det också det största åtagandet någonsin. Arrangemanget blev oerhört uppskattat av publik, tävlande och alla andra inblandade. SM-veckan hade inte kunnat genomföras om inte tusentals entusiastiska människor hjälptes åt med förberedelserna. Föreningar, invånare, skolelever, näringsliv och kommunanställda – alla spelade viktiga roller när Skellefteå visade upp sig från sin bästa sida.

Än en gång har vi visat att samarbete kan leda till fantastiska resultat.

Nya e-tjänster en försmak av framtiden

Vi är mitt i en samhällstransformation. Digitaliseringen påverkar arbetsmarknaden, på vilket sätt vi är aktiva i samhället och vilka förväntningar vi har på välfärden. Vi är en innovativ region så våra förutsättningar är goda att följa med in i framtiden. Skellefteå kommun har nu börjat leverera e-tjänster till Västerbottens övriga kommuner. Hittills har det inneburit en rad e-tjänster för serveringstillstånd och bygglov (som snart släpps), och fler offentliga tjänster är på gång. En spännande och nödvändig utveckling mot en effektivare och likvärdig samhällsservice, oavsett var du bor.

De nya e-tjänsterna hittar du i e-tjänsteportalen.

Kompetensförsörjning i fokus

Kompetensförsörjning är och kommer att vara i fokus under de kommande åren. Etableringen av batterifabriken Northvolt Ett ställer förstås extra stora krav på oss att hitta arbetskraft, men de flesta branscher och arbetsgivare har i dag ett växande behov av medarbetare. Här pågår det just nu intressanta initiativ både från nationellt och lokalt håll som syftar till att stärka det livslånga lärandet.

Jag fick förmånen att berätta om vårt arbete på SKL:s arbetsmarknads- och näringslivsdagar i Uppsala i mitten av mars. Som att Skellefteå kommun tänker nytt och rekryterar lärare från England och att vi satsar på att locka unga till ingenjörsyrket tillsammans med universiteten och näringslivet. 

Året som gått – och åren som kommer

Och så några ord om kommunens bokslut. Vi kan bland annat konstatera att

  • arbetslösheten sjunkit från 7,0 % till 6,6 % (riket har gått från 7,8 % till 7,5 %). Vi har fortfarande en högre arbetslöshet för utrikesfödda jämfört med riket.
  • 2017 upplevde vi den största befolkningsökningen sedan 1990 (+457).
  • vi har ett starkt ekonomiskt resultat i kommunkoncernen (+315 miljoner kronor), varav kommunens resultat uppgick till +45 mnkr.
  • vi har en fortsatt stabil finansiell ställning. Soliditeten i kommunkoncernen uppgick till 40 procent och i kommunen till 68 procent.
  • investeringsnivåerna är de högsta i kommunens historia: 2,2 miljarder kronor (50 procent i bolagen och 50 procent i kommunen).
  • sjukfrånvaron i kommunen sjunker för tredje året i rad.

Sveriges kommuner saknar inte utmaningar framåt: kompetensförsörjning, fortsatt höga investeringsnivåer, demografins utveckling, integration, bostadsförsörjning med mera.  Några av de viktigaste nycklarna för att säkra den framtida välfärden kommer att vara samarbete, nya arbetssätt baserade på ny teknik och att vi ger plats för innovativa idéer. Vi har sett många lyckade exempel på vad sådant leder till.

Till sist ytterligare ett par goda nyheter i april.

Skellefteå blir värd för Sveriges innovationsriksdag år 2020. För första gången arrangeras konferensen i norra Sverige. Historia skrivs också inom andra områden. Från och med 2019 och tio år framåt genomförs Midnattsloppet under motorsportseriens STCC:s flagg i Fällfors strax utanför Skellefteå. Premiär i norra Sverige och premiär för Nordens längsta bana. Vi ser fram emot en folkfest!

Vi syns väl för övrigt på invigningen av trä- och teknikarenan T2 College den 25 april? En ny form av industriutbildning tar nu sin form genom ett unikt samarbete mellan regionens industriföretag och Skellefteå kommun.

Kristina Sundin Jonsson
kommunchef