# ABSTRACT SPACE - inkluderingsprojekt

Publicerad 2018-05-15


I samband med planeringen av Jacob Dahlgrens utställning på Skellefteå Konsthall, 11/2 – 6/5 2018, växte tankarna om ett pedagogiskt konstprojekt fram, där Jacob Dahlgrens konstnärskap skulle forma innehållet.

 

# ABSTRACT SPACE - inkluderingsprojekt

Vid ett ateljébesök hos Jacob Dahlgren, visade han filmen ”No Conflict no Irony” som handlar om ett arbete han gjorde 2013 tillsammans med barn från en skola i Edinburgh, Skottland. Det projektet innehöll en pedagogisk process, där de skapade mönster av färger och former från en idrottsanläggning samt en manifestation som visade resultatet, flaggor i stora format, i form av en konstparad genom staden.  Samtidigt som ateljébesöket ägde rum planerades i Skellefteå ett Vinter SM som skulle pågå 20-26 mars parallellt med Dahlgrens utställning. Konstprojektet i Edinburgh och Jacob Dahlgrens plakatmanifestationer i bland annat Swansea inspirerade till det som skulle bli #Abstract Space.

Skellefteå Konsthalls mål i det pedagogiska arbetet är att ge alla, oavsett bakgrund och förkunskaper, tillgång till samtidskonst. Konsten kan vara en inspirationskälla till allas kreativitet, skapa engagemang och deltagande i samtalet kring vad konst kan vara. Jacob Dahlgrens konstnärskap, som ofta inkluderar besökare att bli medskapare och bli en del av ett större sammanhang, stämmer väl med konsthallens mål. Skellefteå Konsthall arbetar även med att hitta nya former för samarbeten och då det stod klart att kulturavdelningen skulle slås ihop med fritidsavdelningen, bjöds Ungdomens hus Femtioettan in som en samarbetspart. Vår gemensamma tanke blev att nyanlända ungdomar och det estetiska programmet på Anderstorp skulle få möjlighet att under några veckor arbeta tillsammans med Jacob Dahlgren. Arbetet skulle innehålla att skapa abstrakta mönster utifrån vissa sporters rörelsesystem samt att undersöka vilka färger och former som kan hittas på olika idrottsanläggningar och i den specifika sporten. Dessa färger och former kom att bilda underlag för ungdomarnas egna arbeten, plakaten som manifesterades under SM-veckan.

Konstprojektet är ett inkluderingsprojekt som tagit formen av en demonstration eller en parad i stadsrummet där plakatens politiska slogans ersatts av abstrakta målningar. Förhoppningen med detta projekt är att bjuda in, väcka intresse och nyfikenhet för både idrotten och konsten. Projektet skall även ses som en möjlighet för ungdomar att knyta kontakter och skapa nätverk genom att ta del av för dem nya platser och sammanhang i samhället. Ungdomarna ska få ta plats och känna tillhörighet i samhället genom konsten som uttryckssätt. Konst är till för alla.