050211_5303_4144.jpg

Skellefteå kommun anpassat till ny dataskyddsförordning

Publicerad 2018-05-24

Personuppgiftslagen är ersatt av dataskyddsförordningen (GDPR) från 25 maj. Skellefteå kommun har genomfört ett omfattande arbete för att anpassa personuppgiftsbehandlingen till den nya lagen.

Det som är gjort är följande:

  • Inventering av och beslut om att godkänna behandling av personuppgifter i samtliga verksamheter.
  • Upprättande av nya personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörerna.
  • Personuppgiftsombud har utsetts för samtliga verksamheter.
  • Ny information om behandlingen av personuppgifter (se länk nedan).
  • Nya rutiner för personuppgiftincident och utveckling och upphandling av system som innehåller personuppgifter.
  • Information till personalen om hur personuppgifter ska behandlas.


Mer information om hur Skellefteå kommun behandlar personuppgifter finns på kommunens webbplats:

Dataskyddsförordningen