Skellefteå kommun deltar i ett stort projekt om innovativ skolutveckling

Publicerad 2018-05-24

Går det att utveckla skolan, och göra det möjligt för elever att lära sig mer och bättre med hjälp sensorer och datainsamling i klassrum och skola? Den frågan ska ett digitalt projekt ”IoT Hub Skola” svara på, och Vinnova finansierar med 24 miljoner. Skellefteå kommun är en av åtta deltagare i projektet som startar till sommaren och pågår under tre år.

– Vi vill utveckla och stärka skolan och undervisningen, och genom RISE får vi en innovationspartner med spetskompetens som bidrar med tillämpad forskning, säger Anders Bergström, förvaltningschef i Skellefteå kommun. Målet för oss är att skapa en bättre och mer utvecklad verksamhet och vara en skolkommun som bidrar till forskning och utveckling kring digitaliseringens möjligheter och utmaningar, säger Anders Bergström.

Sedan hösten 2017 ingår Skellefteå kommun i ett partnerskap tillsammans med Research Institutes of Sweden, RISE, och kommunerna Kungsbacka, Västervik samt friskolekoncernen NTI-gymnasierna.

Digitalisering pågår men lärmiljöerna ser likadana ut
Samhället och skolan står mitt uppe i en kraftig digitalisering, men trots detta har dagens fysiska och digitala utbildningsmiljöer inte förändrats speciellt mycket. Internet of Things, IoT, innebär möjligheter att med hög frekvens förstå allt fler processer i skolan med hjälp av data, samt att foga samman och jämföra resultat på många nivåer med andra verksamheter.

– När på dagen lär vi oss mest? Var i en skolbyggnad är inlärningen som störst? Det är bara några av de intressanta parametrar som vi kommer att kunna ta reda på i det här projektet, säger Magdalena Kågström, chef för digitalt lärande i Skellefteå kommun. På så sätt bidrar vi med ny kunskap kring vad som är en optimal undervisningssituation för att stärka elevers kunskapsutveckling, säger Magdalena Kågström.


Carl Heath på RISE leder projektet och ser många fördelar med ny teknik som samlar in data om elever.
– Vi tror att det finns mycket att lära sig genom att förstå skolans processer bättre. Genom sensorer, högfrekvent mätning och analys kan vi bygga ny kunskap om hur undervisning sker, hur skolan är organiserad och bidra till den svenska skolans utveckling”, säger Carl Heath.

Skellefteå kommuns kommunala skolor ska bistå med så kallade testbäddar och såväl skolledare som lärare ska kunna följa forskare på nära håll och vara en viktig samtalspartner i projektet.