Försörjningsstöd under sommaren

Publicerad 2018-05-25

Under sommaren handläggs alla ansökningar om försörjningsstöd av ett begränsat antal socialsekreterare. För att de ska klara samma mängd ansökningar som under året i övrigt gäller särskilda rutiner under perioden juni-augusti.

  • Handläggning av ansökningar prioriteras framför återkoppling på telefonsamtal, vilket innebär att du kan få vänta mer än tre dagar innan vi hör av oss till dig.
  • Handläggning av ansökningar prioriteras framför bokade och spontana besök, vilket innebär att vi inte har samma möjlighet att träffa dig som under året i övrigt.
  • Beslut kan komma att fattas för två eller flera månader och det är därför viktigt att du läser ditt beslutsmeddelande. Om du får ett beslut som gäller för två eller flera månader behöver du inte lämna in nya ansökningar för dessa månader.
  • Enklare frågor kring ditt försörjningsstöd kan besvaras av kundtjänst.
  • Dagjourens uppdrag är att hantera frågor från personer som inte har en egen socialsekreterare – om du har en socialsekreterare och hen inte är tillgänglig är det någon av övriga socialsekreterare i arbetsgruppen som hanterar ditt ärende.
  • Individ- och familjeomsorgens reception har under perioden 25 juni-27 juli öppet kl 8.30-12.00. Övrig tid hänvisas besökare till Kundtjänst.

 

Läs mer om försörjningsstöd