Owe Gustafson – retrospektiv 18.09.30 - 19.01.20

Publicerad 2018-09-25

I utställningen Owe Gustafson-retrospektiv möter vi bredden och djupet i en av våra mest uppskattade tecknares konstnärskap.

 

Owe Gustafson – retrospektiv 18.09.30 - 19.01.20

Verken som visas representerar nästan ett halvt sekel och presenterar Owe Gustafsons särpräglade uttryck omsatt i en mångfald av tekniker och material. Utställningen är producerad av Tomelilla Konsthall i samarbete med Owe Gustafson.

Owe Gustafson lever för att teckna. Att teckna är ett sätt att reflektera över sig själv och sin omvärld. Som tecknare har Owe Gustafson utvecklat ett tydligt och träffsäkert bildspråk. Med enkelhet och underfundighet har han skapat en bildvärld som är lika gångbar som igenkännlig för olika generationer.

Genom att här och var referera till konsthistorien och placera symboler och detaljer ur populärkulturens sammanhang i en ny kontext, väcker hans bilder frågor och nyfikenhet hos betraktaren. Han har anammat minimalistiska principer och kanske är det just i de sparsamma detaljerna, i de klara färgfälten, i frånvaron av definierat djup som bildernas slagkraft finns.

Hans bilder vägrar i många fall att enkelt låta sig inordnas eller förklaras och många budskap får plats. Owe Gustafson skyr inga teman och det är med humorn som vapen han attackerar det mest självklara.

Owe Gustafson föddes 1940 i Eskilstuna. I tidiga tonåren tecknade han illustrationer för dagspressen och bekantade sig med grafikens möjligheter. Mellan åren 1959 och 1964 studerade han Reklam och Bokhantverk vid Konstfack. Ambitionen var att bli bokillustratör men examensarbetet blev en animerad film.

Allt sedan dess har Owe Gustafson verkat inom en rad skilda discipliner där hans enkla men slagkraftiga och ofta humoristiska formspråk har kommit till uttryck i teckningar, illustrationer, måleri, grafik, grafisk formgivning, animation, skulptur, offentlig konst och böcker.

Under 1970-talet drev han tillsammans med sin hustru Harriet Galleri Galleriet med placering i Gamla Stan i Stockholm. Galleriet presenterade under en lång rad av år uppmärksammade utställningar och events av happening-karaktär, där kreatörer med olika bakgrund bjöds in för att skapa konst utifrån givna formkrav eller teman.

Galleriets verksamhet ifrågasatte rådande konventioner om vad konst är, vem som är konstnär och suddade ut gränsen mellan kultur och populärkultur. På så vis uppvisade Galleriets verksamhet ett tydlig släktskap med dadaismen och fluxus-rörelsen, samtidigt som många av inslagen var helt nyskapande på den svenska konstscenen. Det är också under 70-talet som Owe Gustafson skapade sitt kanske mest kända verk, nämligen animationerna till det kultförklarade barnprogrammet Fem myror är fler än fyra elefanter. Dessa animationer gav Owe Gustafson en självklar plats i den svenska barnkulturens historia.

Böcker har alltid legat Owe Gustafson nära hjärtat. Då yrket bokillustratör mer eller mindre försvann under hans tid vid Konstfack, förstod Owe Gustafson att hans möjlighet att illustrera böcker var beroende av att han själv ägnade sig åt författande. År 1990 gav han ut sin första bok och det har blivit ett tiotal sedan dess. I hans böcker får ordet rätta sig efter bilden och hans texter är lika effektiva och mångbottnade som hans teckningar.

Parallellt med ett fritt konstskapande har Owe Gustafson frekvent anlitats som illustratör och har under mer än 30 år varit knuten till Dagens Nyheter. Han är även grafisk formgivare och har ett stort antal skivomslag och affischer på sin meritlista.

Utställningen Owe Gustafson- retrospektiv vänder sig till både barn och vuxna där man med alla sinnen på ett pedagogiskt sätt kan bekanta sig med konstnärens bildvärld.

I samband med utställningen på Skellefteå Konsthall kommer ett urval av Owe Gustafsons verk även att visas på kommunens närbibliotek i form av en utställningsturné. Burträsk 1/10-16/10, Lövånger 19/10-6/11, Kåge 9/11-23/11, Byske 27/11-14/12 och Jörn 19/12-20/1 2019.

Familjevisning med bildverkstad 6/10, 20/10, 3/11, 17/11, 1/12, 15/12, 19/1 kl. 14.15 – 15.30

Tisdagvisningar 2/10, 16/10, 30/10, 13/11, 27/11, 11/12, 15/1 kl. 18-19