Budgetöverskridande förväntas för Fabriken-projektet

Publicerad 2018-11-08

Skellefteå Industrihus styrelse har beslutat att investeringsbudgeten för Fabriken-projektet får höjas med tio procent från 367 miljoner kronor till 403,7 miljoner kronor, fram till årsskiftet. Den utredning som pågår ska vara klar vid årsskiftet och då ska en handlingsplan finnas med en ny slutkostnadsbudget.

– Fabriken-projektet ska slutföras därför tillskjuter styrelsen medel, säger Lorents Burman, ordförande i Skellefteå Industrihus. Projektet kommer att få ett betydande budgetöverskridande vilket vi ser mycket allvarligt på. Ambitionen är att en ny budget och handlingsplan för projektet ska vara klar efter årsskiftet. 
 
Sedan styrelsen fick information om en budgetavvikelse har följande åtgärder vidtagits; en ny tillförordnad vd är tillsatt, Åsa Andersson, som även är VD på Skebo, och en utredning har startat för att genomlysa hela projektet. 
 
– Vi vet idag inte hur mycket pengar det handlar om, säger Gabriella Rymark, vice ordförande i styrelsen för Skellefteå Industrihus. Tillsammans med entreprenören gör vi en omfattande utredning för att få klarhet i det. 
 
Utredningen klar efter årsskiftet
Det pågår en genomlysning av alla kostnader i projektet. Utredningen ska vara klar strax efter årsskiftet och då ska en handlingsplan finnas med en slutkostnadsbudget.
 
– Vi underskattade komplexiteten i utredningen, därför tar den längre tid än vad vi förväntat oss, säger Åsa Andersson, tillförordnad vd i Skellefteå Industrihus. Det jag gör redan nu är att förstärka projektorganisationen genom att tillsätta fler resurser.  
 
Projektet frigör attraktiva tomter
Fabriken-projektet har redan gjort det möjligt att börja bygga Floraskolan och senare när räddningstjänsten och Skellefteå buss flyttar friläggs tomter i centrumnära lägen för nya etableringar och bostäder. 

Skellefteå expanderar och utvecklas. Efterfrågan på bostäder och tomter är stor. Inflyttning till centrala delar skapar stort behov av bostäder och en snabbt ökande efterfrågan på handel, restauranger och service. Som en följd av detta byggs det mer i Skellefteå nu än det gjorts på 20 år. Starka lokalt ägda företag tillsammans med kommunala bolag gör stora satsningar. Trycket från investerare är högt. En positiv befolkningsutveckling innebär ett större kundunderlag och ökade krav från invånarna.