Samråd, inför prövning av vattenverksamhet för ny broförbindelse över Skellefteälven, Skellefteå 4:1 m fl.

Publicerad 2018-11-30

Skellefteå kommun genomför ett avgränsningssamråd för ny bro över älven genom att ställa ut ett samrådsunderlag för bland annat allmänheten.

Skellefteå kommun planerar att bygga en ny bro över Skellefteälven i centrala Skellefteå, vars läge är fastställt i detaljplanen för området. För att bygga i vatten behövs däremot tillstånd från mark- och miljödomstolen. Som en del inför ansökan samråder nu Skellefteå kommun underlaget, som bland annat visar på påverkan i vattenområdet, med berörda myndigheter, organisationer, fastighetsägare samt invånare.

Här finns underlaget under samrådstiden 29 november-11 januari:

Stadshuset, rummet intill huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå
Välkommen måndag–fredag 07.00–17.30, lördag 08.30–16.00

Du kan också ta del av samrådsunderlaget här nedan:

Samrådsunderlag vattenverksamhet (pdf)

Synpunkter

Vi vill ha dina synpunkter på förslaget senast 11 januari 2019.
Skriv ner dem och skicka till:
Skellefteå kommun, tekniska nämnden, 931 85 Skellefteå
eller tekniska.namnden@skelleftea.se.
Uppge ärendenummer 2018-692, samt ditt namn, adress och fastighetsbeteckning.

Öppet hus

Måndagen den 17 december kl. 12-15 och 18-21 är du välkommen till Stadshuset, rummet intill huvudentrén. Då finns representanter för projektet på plats och du kan ställa frågor.

Frågor

Kontakta kundtjänst 0910-73 50 00, tryck 3