Växthuspriset ska locka och inspirera till idéer

Publicerad 2019-02-11

Växthuspriset är till för barn och unga och deras lärare/pedagoger i förskolan och skolan. Hur jobbar du och dina kollegor med att ta tillvara på barn och elevers egna idéer kopplat till olika ämnen/aktiviteter? Berätta så har du chansen att vinna en riktigt trevlig aktivitet för hela klassen/gruppen. Sista dag för ansökan är 30 maj i år.

Växthuspriset är ett nytt pris som initierades 2018 för att premiera och motivera lärare att hitta nya sätt att lära ut och motivera unga. Men det är också ett sätt att samla goda exempel på allt vad som sker kopplat till kreativitet och idérikedom på Skellefteås skolor. Det händer en massa bra saker och med detta pris vill vi uppmärksamma er som på olika sätt utmärkt er genom att driva ett kreativt idéarbete på skolan eller i klassrummet.

Exempel på bidrag till Växthuspriset
Det kan handla om allt från ett bra upplägg på en lektion till ett större projektarbete eller en aktivitet på skolan – i stort sätt allt som utgår ifrån eller tar fasta på elevernas egna idéer och idérikedom. Det är möjligt för alla att skicka in bidrag, och vi vill gärna ha flera exempel på vad som görs från förskola och hela vägen upp till gymnasiet och vuxenutbildning.

Anmäl bidraget här

Minnesvärda priser

Eftersom tävlingen är öppen för alla, från förskola till gymnasiet, så varierar priset beroende på vem som vinner. Men det blir något alldeles extra och minnesvärt.