Samråd, detaljplan för del av Näsuddens industriområde (Oljehamnen), Skelleftehamn

Publicerad 2019-03-14

Skellefteå kommun ställer ut ett förslag till detaljplan för Oljehamnen i Näsuddens industriområde på Näsudden i Skelleftehamn. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra industri på det som idag är planlagt som upplag. Dessutom justeras mindre gränsdragningar, delen som i gällande detaljplan är planerad som naturmark upphävs och blir oplanerad.

Planen upprättas med utökat förfarande.

Här finns planen utställd för samråd 16 mars–8 april:

Stadshusets entré, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå
Öppet mån–fre 07.00–17.30, lör 08.30–16.00

Skelleftehamns bibliotek, Berzeliusgatan 2
Öppet mån, ons, fre 09.00–16.00, lunchstängt 12.00–13.00

Du kan även ta del av handlingarna här nedan:

 

Informationsmöte och öppet hus

Välkommen till öppet hus (två tillfällen), där vi visar planförslaget och svarar på frågor.

När: 20 mars 16.00–19.00 samt 21 mars 16.00–19.00
Var: Ekan (fd öppna förskolan), ingång biblioteket, Skelleftehamn

Synpunkter

Vi vill ha dina synpunkter på planförslaget senast 8 april 2019. Skriv ner dem och skicka till:

Skellefteå kommun, bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå
eller bygg-ochmiljonamnden@skelleftea.se

Uppge ärendenummer 2014-1592, samt ditt namn, adress och fastighetsbeteckning.

Frågor?

Kontakta kundtjänst på 0910-73 50 00, tryck 3, om du har frågor kring planen.