Årskurs 9 genomförde det första digitala nationella provet i svenska

Publicerad 2019-03-15

I går genomförde alla Sveriges årskurs 9:or det första obligatoriska digitala nationella provet i svenska. I Skellefteå var det 786 elever som deltog. I april ska ytterligare ett digitalt nationellt prov genomföras för alla årskurs 9:or, och då i engelska.

-Här i Skellefteå kommun gick det bra tack vare vi hade förberett oss noggrant, säger Maria Hurtig, utvecklingsledare i IT, skolkontoret, Skellefteå kommun. Det finns ännu inte någon nationell digital tjänst och det innebär att vi som skolhuvudman själva behöver säkerställa att de krav som är kopplade till genomförandet av proven uppfylls, säger Maria Hurtig.

För att ge elever och lärare bästa förutsättningar under provet har det först och främst inneburit test och uppgradering av skolornas nätverk. Särskilt med tanke på att Skolverket beslutade att alla prov skulle starta samtidigt klockan nio på provdagen.

Information om och utbildning i provverktyget som används för att skriva provet har också varit en viktig del i det förberedande arbetet. Det har varit mycket arbete med rutiner och förberedelser ute på skolorna både inför och under provet. Exempelvis att elever och lärare har lärt sig provverktyget, att säkerställa tillgång till extra datorer samt att se över nya rutiner för rättning och bedömning av digitala prov. 

-Hela maskineriet har fungerat och vi har byggt en stabil grund att stå på inför vårt fortsatta digitaliseringsarbete både vad det gäller teknik, men även samarbetet mellan IT-avdelningen och skolkontoret, säger Maria Hurtig.

Fakta
Sedan den 29 juni 2018 är det obligatoriskt för eleverna att genomföra delproven i skriftlig framställning på dator eller annan digital enhet. Det gäller i ämnena svenska, svenska som andraspråk och engelska i årskurs 9 och i gymnasiet.

Med proven följer olika tekniska krav vid genomförandet, och eftersom det ännu inte finns någon nationell IT-tjänst att använda behöver alla skolhuvudmännen lösa det här på egen hand.