Bäbis

Ditt barn och dina pengar

Publicerad 2020-03-18

Är du en blivande förälder? När livet förändras kan man behöva fylla på med ny kunskap. Det gäller inte minst inom området privatekonomi. Oavsett om du redan har full koll på alla utgifter och intäkter och är medveten om vilka konsekvenser som olika val leder till, finns det nya risker och möjligheter i samband med föräldraskapet.

För att stötta dig som nybliven förälder har Finansinspektionen tagit fram en föräldraguide om pengar. Guiden heter Ditt barn och dina pengar och kan beställas kostnadsfritt på Finansinspektionens webbplats. Du kan även ladda ner en digital version.

Besök www.dittbarnochdinapengar.se för att läsa mer

Läs mer om budget- och skuldrådgivning