Dags att ansluta till det kommunala vattennätet

Publicerad 2019-05-15

Nu börjar det vara dags för dig med fastighet inom verksamhetsområde för kommunalt VA att ansluta dig till det kommunala nätet för dricks- och spillvatten.

I början av maj skickades två kuvert med post till dig som berörs av detta.
Det ena kuvertet innehöll meddelande om förbindelsepunkt och faktura för anläggningsavgiften. Det är en engångskostnad för att ansluta till det kommunala VA-nätet.
Det andra innehöll informationsbrev inklusive installationsanvisningar för LTA-station samt en anvisning för vattenmätarkonsolen.

Du behöver ansluta dig innan den 30 september 2019.

Utkörning och igångsättning av LTA-stationen kan du redan nu boka med NCC (kontaktuppgifter finns i informationsbrevet). Tidsbokning för att installera vattenmätare hoppas vi att du ska kunna göra från slutet av maj. Definitivt besked kommer så snart vi har analysresultat som visar att dricksvattenkvaliteten är säkerställd. Du kommer att hitta informationen via skelleftea.se/vaklutmark

Informationsbrev som skickats per post

Anslutning till VA-nätet med LTAstation

Anslutning till VA-nätet med självfall