Rivning av Vitbergsstugan startar

Publicerad 2019-05-15

Skellefteå kommun har under en lång tid försökt få någon verksamhet till Vitbergsstugan och/eller att sälja den. Men det har svårt att hitta en bra långsiktig lösning, men nu ska stugan rivas.

Till en början startar rivningen inomhus. Sedan tar rivning med maskiner utomhus vid. Alla arbeten ska vara klar senast i slutet av september, men det kan gå snabbare. Rivningen är upphandlad och det är företaget Miljörivarna som genomför arbetet.