Skellefteå en allt mer hållbar kommun

Publicerad 2019-05-23

Hållbarhet är en hörnsten i Skellefteå kommuns verksamhet. Allt vi gör ska ha bäring mot social, ekonomisk eller miljömässig hållbarhet. Glädjande nog har vi kommit en bra bit på väg.

Kristina Sundin Jonsson

Skellefteå blir bättre och bättre på hållbart miljöarbete. I Aktuell Hållbarhets senaste miljöranking hamnade Skellefteå på plats 46 av 240 deltagande kommuner. Förra året hamnade vi på 201:a plats. Vi är på väg.

Aktuell Hållbarhets kommunranking

Att vår verksamhet ska vara hållbar innebär att vi behöver se till fler aspekter än miljön. Vi vet att Sveriges kommuner har en viktig roll för att Sverige ska bidra till att de 17 globala hållbarhetsmålen nås. Tiden är knapp. De 17 globala målen ska uppnås på knappt ett decennium.

Skellefteå är en av de kommuner som ingår i Glokala Sverige som är ett projekt som drivs av Svenska FN-förbundet i samarbete med SKL och Sida. Projektet handlar om att öka kunskapen och agerandet i enlighet med de globala målen.

Att skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling är en av de viktigaste utmaningarna Skellefteå kommun arbetar med. För att lyckas behöver vi se till helheten och arbeta långsiktigt.

Jag är glad över att vårt hållbarhetsprogram utgår från Sveriges och  FN:s globala hållbarhetsmål och att det nu finns nyckeltal som underlättar för kommunerna och regionerna att se hur vi lyckas med att nå de globala hållbarhetsmålen. Och utveckling pågår. Satsning på kollektivtrafik, träbyggande, folkhälsa, nya energilösningar och hållbar turism är bara ett par exempel.

Ta gärna del av inspirerande exempel från Skellefteå kommuns bolag och verksamheter i Guide till ett hållbart Skellefteå 2030.

Samhällsutveckling och hållbarhet (Skellefteå kommuns webbplats)

Tillsammans ska vi göra Skellefteå till en ännu mer livskraftig och hållbar plats. År 2030 ska vi kunna se tillbaka på en utveckling som inte bara har stärkt vårt invånarantal och vår attraktionskraft, utan även alla aspekter av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig.

Spännande bussförsök

Som nybliven styrelsemedlem i Mistra Carbon Exit känns det extra angeläget att Skellefteå bidrar till att Sverige når nollutsläpp 2045. Mistra Carbon Exit är ett fyraårigt forskningsprogram som identifierar och analyserar de tekniska, ekonomiska och politiska möjligheterna och utmaningarna som Sverige står inför när målet om utsläpp av netto noll växthusgaser till år 2045 ska nås.

Skellefteås geografi passar väl för nationell och internationell testverksamhet av olika slag.  Vårt försök med självkörande bussar på landsbygden är ett utmärkt exempel på hur vi närmar oss ett hållbart samhälle. Bussen drivs fossilfritt och bygger på tekniklösningar i framkant. Invånarna i byn Varuträsk kommer till hösten att erbjudas en ”rullande busskur” – alltså en liten, självkörande elbuss – som tar dem till den väg där regionbusslinjerna passerar. Försöket görs tillsammans med Trafikverket och Vinnova.

Om försöket slår väl ut finns det många tänkbara tillämpningar för den här typen av transportlösning i framtiden. Vi befinner oss i början av en spännande – och nödvändig – utveckling.

Nya industrier tar plats

Vi har en stark och innovativ basindustri i Skellefteå. Det händer mycket inom miljöteknikområdet och Europas största batterifabrik byggs här. Vi ser en ny generation av industrietableringar där norra Sverige har alla de förutsättningar som krävs för en fortsatt stark utveckling.

En av Sveriges största datacenterparker kommer nu att byggas i Finnfors vid Skellefteälven. Det är Skellefteå Kraft som tillsammans med tyska NDC Datacenters GmbH bygger en storskalig lösning för hållbar, säker och kostnadseffektiv datalagring. Tekniken ligger i framkant av utvecklingen och speglar hur framtida datacenter kommer att byggas. Elen kommer förstås från 100 procent förnybara källor som vind- och vattenkraft.

Vårt kulturhus Sara – mer än ett hållbart namn

Sommaren 2021 öppnar Skellefteås kulturhus i centrala Skellefteå. Kulturhuset har nu äntligen fått ett namn – Sara. Namnet är inspirerat av Sara Lidman, en av Sveriges främsta författare, född och uppvuxen i byn Missenträsk utanför Jörn i Skellefteå kommun. 

Kulturhuset blir hem till Västerbottensteatern, Skellefteå konsthall, Museum Anna Nordlander och Skellefteå stadsbibliotek. Dessutom kommer olika typer av gästspel att berika huset och fylla det med liv och rörelse.  Namnet Sara har en stark koppling till husets alla verksamheter, en lokal förankring och inte minst till kulturhusets värdeord – mod, kvalitet, välkomnande och tillsammans.  Jag ser fram emot att få ta del av ett kulturhus som vågar. Som ska vara både gnistrande och förargelseväckande.

I sammanhanget är jag också stolt över att nämna Dagens Samhälles kartläggning över kommunernas utveckling inom olika områden. Skellefteå ligger i topp när det gäller kultur- och fritidslivet. Apropå betydelsen för en livskraftig och hållbar plats.

Videoklipp om ”Digital coach”

I hållbarhetsbegreppet ryms mycket som på något sätt förbättrar vår gemensamma framtid. Att vi jobbar smartare och mer digitalt, till exempel. Här kan du se ett filmat inslag där jag samtalar med representanter från Stöd och service om projektet ”digital coach” – där delar av arbetet faktiskt har nominerats till det prestigefyllda priset Guldlänken.

Stöd och service, som är en avdelning på socialkontoret, arbetar för att personer som lever med funktionsnedsättning ska kunna leva ett så bra liv som möjligt.