Skellefteå kommuns kulturplan

Vill du vara med och påverka den nya kulturplanen?

Publicerad 2019-05-29

Nu är det dags att ta fram en ny kulturplan för de kommande fyra åren (2020-2023). Kulturplanen ska vara ett stöd i den gemensamma utvecklingen av kulturlivet i Skellefteå kommun samtidigt som den är ett verktyg för kommunen att fokusera sina insatser. Kulturplanen ska också gå i takt med Region Västerbottens kulturplan och är en del i arbetet med samverkansmodellen, som har att göra med fördelningen av statliga- och regionala medel till regional kulturverksamhet i vårt län.

Vi har nu just påbörjat arbetet och på den här sidan kommer vi att ge möjlighet för dig tycka till.

Skellefteå kommuns kulturplan bygger på den verksamhet och de behov som finns här i vår kommun.

Lämna dina synpunkter

Hade du inte möjlighet att delta i workshopen och ändå har synpunkter så tar vi gärna emot dem via formuläret nedan. Du kan skicka in ditt förslag fram till 31 augusti.

Tyck till om kulturplanen

Skellefteå kommun har en vision och ett mål: Skellefteå - en framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att ha 80 000 invånare år 2030. Till den målsättningen ansluter sig kulturnämnden genom sin antagna vision om att kommunen ska kännetecknas av ett rikt och stimulerande kulturutbud. Där framåtsyftande kultursatsningar gör kommunen till en attraktiv och stimulerande livsmiljö där hela människan kan växa och må bra.

För att utveckla ett kulturliv, som beskrivs i kulturnämndens antagna vision, och för att nå kommunens övergripande mål 80 000 invånare 2030 behövs alla kulturaktörer. Såväl amatörer som arrangörer, som professionella kulturarbetare som möjligheten för barn att själva uttrycka sig i nya världar genom konstformernas möjligheter. Kulturlivet är stort, brett, djupt och berör så gott som alla. Samtidigt som det både är frivilligt och livsnödvändigt för individ såväl som för samhälles utveckling i stort.