VUX möter behovet av kompetens

Publicerad 2019-06-17

Behovet av utbildad arbetskraft är stort och VUX i Skellefteå räknar med ett ökat tryck från flera håll; Northvolt och andra nya etableringar, befintlig industri, vård, service och flera branscher

Att arbetslösheten är låg i Skellefteå har stora fördelar men innebär att arbetsgivare har svårt att hitta personer med rätt kompetens.

- Utbildning tar tid så det gäller att ha lång framförhållning. Vi har nära kontakt med både Northvolt och med redan etablerade företag för att kunna matcha deras behov. Eftersom vi har en bra bild av vad arbetsgivare i vår region behöver framöver har vi goda möjligheter att klara utbildningsbehovet, säger Simon Dahlgren, verksamhetschef på VUX i Skellefteå.

Utbudet av utbildningar inom VUX ses över och anpassas till arbetsgivarnas behov. Det handlar om att starta fler yrkesvuxutbildningar, det vill säga yrkesutbildningar på gymnasienivå, som matchar behoven framåt.

Dessutom ansöker Yrkeshögskolan om att få starta fyra helt nya utbildningar; två inom produktionsteknik med olika inriktningar, en inom processteknik och en utbildning till VFX-artist; 3D-visualisering och digital compositing.

- Utifrån det behov som finns av de här kompetenserna är utsikterna goda att vi får våra ansökningar beviljade. I så fall kommer de att starta hösten 2020. Vill man söka är det läge att se över sina betyg och eventuellt komplettera med något ämne. Alla gymnasiekurser går att läsa hos oss på VUX i Skellefteå. Och redan nu erbjuder vi många yrkesvuxutbildningar där jobbmöjligheterna är goda, säger Simon Dahlgren.


Exempel på befintliga yrkesvuxutbildningar:
Industrielektriker, installationselektriker, automationstekniker, lager- och terminalarbetare, vård- och omsorg, CNC-operatör, svetsare, bygg- och anläggning – träarbetare, ställningsbyggare och anläggningsmaskinförare.


Sökta Yrkeshögskoleutbildningar med planerad start hösten 2020:
Produktionstekniker automatiserade tillverkningsprocesser (400 yhp),
Processtekniker Driftsäkerhet och underhåll (400 yhp)
Produktionstekniker Digitalisering och datorstödd tillverkning (320 yhp)
VFX-artist; 3D-visualisering och digital compositing (500 yhp)


Mer information: www.skelleftea.se/vux