Glada elever som fikar

Skolstart höstterminen 2019 Anderstorpsgymnasiet

Publicerad 2019-06-20

Skolstart

Måndag 19 augusti:
Åk 1: Upprop 08.30 i aulan, därefter introduktionsdag med mentorerna.
Tisdag 20 augusti:
Åk 1: Lektioner enligt schema.
Onsdag 21 augusti:
Åk 1: Lediga till 10.30, därefter lektioner enligt schema.
Åk 2: Upprop 08.30 i aulan, lektioner från 10.30.
Åk 3-4: Upprop 09.30, lektioner från 10.30.