Granskning, detaljplan för västra Erikslid, Norrböle

Publicerad 2019-06-28

Skellefteå kommun ställer ut ett förslag till detaljplan för västra Erikslid. Planområdet ligger mellan Erikslids centrum och Klockardalsparkens pulkabacke.

Syftet med planen är att möjliggöra bostäder, vård- och omsorgsboende samt centrumverksamhet i området. Planen upprättas med utökat förfarande.

Här finns planen utställd för granskning 1 juli - 22 augusti:

Stadshusets entré, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå
Öppet måndag–fredag 07.00–17.30, lördag 08.30–16.00

Du kan även ta del av handlingarna här nedan:

Öppet hus

Välkommen till öppet hus för information om planen. Personal från kommunen finns tillgängliga för att svara på frågor.

När: Onsdag 3 juli 18.00-20.00
Var: Entrén i Stadshuset

Synpunkter

Vi vill ha dina synpunkter på planförslaget senast 22 augusti 2019. Skriv ner dem och skicka till:
Skellefteå kommun, bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå
eller bygg-ochmiljonamnden@skelleftea.se

Uppge ärendenummer 2013:2061, samt ditt namn, adress och fastighetsbeteckning.

Den som inte lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Frågor

Kontakta kundtjänst på 0910-73 50 00, tryck 3, om du har frågor kring planen.