Vill du utveckla en ny lösning för Aktivt resande?

Publicerad 2019-07-31

Har du en lösning för att det ska vara enkelt och säkert att gå, cykla och åka kollektivt?
Trafikverket och kommunerna Uppsala och Skellefteå erbjuder nu organisationer att tillsammans med oss utveckla idéer som går mot demonstration/test i faktisk miljö för aktivt resande under 2019/2020.

Aktivt resande innebär att vi människor på ett aktivt sätt förflyttar oss. Detta har positiva effekter på såväl folkhälsan som klimatet och nyttjandet av infrastrukturen. Vi vet att personer som går, cyklar och åker kollektivt inte bara får ett bättre välmående utan även förflyttar sig hållbart och samtidigt skapar utrymme i staden för andra viktiga funktioner än transporter.
Tyvärr medför ett ökat antal resor till fots eller med per cykel att fler och fler skadas och dör. Årligen skadas mellan 2 000 och 3 000 oskyddade trafikanter. Därför satsar nu Trafikverket, i samverkan med kommunerna Skellefteå och Uppsala, på en innovationsupphandling där vi tillsammans med olika aktörer utvecklar lösningar som kan bidra till att fler reser aktivt på ett säkert sätt samtidigt som även hållbarhetsmålen i Agenda 2030 uppnås.

Tillsammans utvecklar vi din idé

Via en s.k. förkommersiell upphandling kan vi stödja dig och ditt företag såväl ekonomiskt som via tillgång till våra experter inom säkerhet, miljö och hälsa. Tillsammans kan vi utveckla tekniken, tjänsten och affärsmodellen som gör att din lösning blir en gångbar produkt eller tjänst. 
Trafikverket och kommunernas ambition är att du, efter projektet, ska kunna sälja dina produkter och/eller tjänster om de är innovativa.

Vad kan ni söka för?
Att utveckla nya lösningar som möjliggör aktivt resande i städerna Uppsala och Skellefteå. Det kan vara en ny tjänst eller en smart produkt eller något helt annat.

Vem kan söka?
Alla juridiska personer, till exempel företag och ideella organisationer.

Hur mycket kan ni söka?
Trafikverket kan erbjuda 10 aktörer 100 000 kronor för att utveckla sin idé. Därefter erbjuds 2-4 förslag 500 000 kronor för konceptutveckling för att utveckla tekniken, tjänsten och affärsmodellen som gör att lösningen kan bli gångbar på marknaden.


Respektive kommuns case publiceras den 10 september. Casen och mer information om upphandlingen finns på Trafikverkets hemsida: https://www.trafikverket.se/aktivtresande