Napat, lärare i modersmål, nominerad till Guldäpplet

Napat från Skellefteå är nominerad till Guldäpplet

Publicerad 2019-09-09

Nu är Napat Khiyapat modersmålslärare i Skellefteå kommun nominerad till lärarpriset Guldäpplet. Det är för Napats arbete med olika digitala verktyg i sin undervisning som hon fått den fina nomineringen.

- IT skapar nyfikenhet hos elever i alla åldrar, säger Napat Khiyapat. Bara metoden kan locka deras intresse, öka deras motivation, engagemang och lust att lära. Att använda webbverktyg ökar elevers datakompetens samtidigt som de utvecklar sig i språket, säger Napat Khiyapat.


Som modersmålslärare undervisar Napat elever från årskurs 1 till och med gymnasiet, och i både närundervisning och distansundervisning via nätet. Napat har ett brett register av digitala verktyg som både hon och hennes elever använder sig av i modersmålsundervisningen.


Mystorybook.com är ett exempel där eleverna kan skapa egna berättelser. Sidan har enkla funktioner som underlättar för elever i alla åldrar.
-Berättelserna kan även reflektera elevers tankar, intresse och ge en tydlig bild av deras skrivkunnighet, säger Napat Khiyapat.


På sin innehållsrika webbplats, khiyapat.wordpress.com, delar Napat med sig av undervisningsupplägg och tips kring användning av olika digitala verktyg till andra lärare.


Lärarpriset Guldäpplet lyfter fram lärare som utvecklar skolan och pedagogiken med digitala verktyg och arbetssätt. Bland de nominerade utser juryn tre finalister. På Bokmässan i Göteborg, den 27 september koras årets pristagare.

Fakta om lärarpriset Guldäpplet
Guldäpplet är ett lärarstipendium. Guldäpplet delas årligen ut till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält.


Guldäpplet utdelas av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Gleerups Utbildning, ILT Inläsningstjänst, Netsmart, Studentlitteratur samt den ideella stiftelsen DIU, grundare och koordinator.


Priset består, förutom av ett stipendium på 25,000 kr, av ett vackert glasäpple med inläggning i äkta guld, blåst av mästarna vid Bergdala Studioglas i Småland.

Listan med samtliga nominerade till Guldäpplet 2019