Överförmyndarenheten meddelar: driftsstopp 13-18 september

Publicerad 2019-09-10

Överförmyndarenheten byter verksamhetssystem under hösten. Det innebär att några driftsstopp kommer att behöva göras, nu närmast från och med fredag 13/9 kl. 12.00 till och med onsdag 18/9 kl. 17.00. Under denna tid saknas åtkomst till verksamhetssystemet.

 Handläggare finns på plats som vanligt för rådgivning, men uttagsmedgivanden med mera kommer inte att kunna handläggas under det aktuella dagarna. Överförmyndarenheten diarieför och handlägger ansökningar med mera så snart vi har tillgång till systemet igen. Vi ber om överseende under denna period.