Gymnasienämnden beslutade om åtgärdsprogram

Publicerad 2019-09-12

Den ekonomiska prognosen för de båda gymnasieskolorna Anderstorps- och Baldergymnasiet visar på ett underskott på 4-5 miljoner kronor för respektive skola. Därför beslutade gymnasienämnden om ett åtgärdsprogram för att de båda skolarna ska få en budget i balans.

-I nuläget räcker det att förändra hur utbildningsorganisationen ser ut för att få en budget i balans, säger Felicia Lundmark, ordförande i gymnasienämnden. Just nu har vi ingen politisk vilja i att Naturbruksskolan ska vara någon annanstans än i Burträsk, säger Felicia Lundmark.

De föreslagna åtgärderna handlar om att öka gruppers storlek, en del program kan läsa tillsammans, ha mindre vuxna i elevuppehåll, minska utbudet av programfördjupningar, minskad organisation för särskilt stöd och ledningsorganisation.

Orsaker till underskotten beror främst på minskad ersättning från Migrationsverket omfördelning av budgetmedel från nationella program till gymnasiesärskola och introduktionsprogram, pris- och löneökningar som ingen nämnd får kompensation för.

Med de föreslagna åtgärderna sparar Anderstorpsgymnasiet 1,5 miljoner kronor för 2019 och 5,0 miljoner kronor för 2020. Baldergymnasiets åtgärdsplan uppgår till 2,2. miljoner kronor 2019 och 6,4 miljoner kronor 2020