Orsak till matförgiftningen på Baldergymnasiet: lektiner

Publicerad 2019-09-26

Ett flertal personer blev illamående efter att ha ätit i skolrestaurangen på Baldergymnasiet den 5 september. Provsvaren visar att bönorna i köttfärsgrytan som serverades innehöll lektin. Lektiner är en grupp proteiner som finns i alla torkade och färska baljväxter som bönor, linser och ärtor. De förhöjda lektinhalterna orsakades av att bönorna inte var tillräckligt tillagade då de serverades. Symptom, inkubations- och sjukdomstid hos de drabbade stämmer väl överens med symptomen på lektinförgiftning.

- Det är positivt att vi har fått ett tydligt svar, vilket är ovanligt vid matförgiftning generellt. Det är även, vad vi vet, första gången som förhöjda halter av lektin har påvisats som orsak till matförgiftning specifikt i Sverige, säger Sandra Wallström, livsmedelsinspektör vid Skellefteå kommun.

Livsmedelskontrollen på Skellefteå kommun har, sedan utbrottet, fört dialog med många av de drabbade, måltidsenheten och Livsmedelsverket. Måltidsenheten har vidtagit åtgärder för att det inträffade inte ska upprepas. Uppföljande kontroller kommer att göras för att säkerställa att hanteringen av bönor och liknande livsmedel är säker framöver.

Totalt har ca 280 personer hört av sig, efter att kommunen uppmanat alla med känningar att göra det för att kunna kartlägga händelsen.

Fakta om lektin

Lektiner är en grupp av proteiner som finns i alla torkade och färska baljväxter, som bönor, linser och ärtor. Hur mycket lektiner det finns i de olika typerna av baljväxter varierar.

Att äta obearbetade och färska, till exempel otillräckligt kokta, baljväxter kan orsaka illamående, kräkningar, diarré och magsmärtor cirka 1-7 timmar efter du ätit dem.

Lektiner förstörs och blir ofarliga vid tillräcklig blötläggning med efterföljande kokning.

För mer information om lektiner, besök Livsmedelsverkets webbsida: https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/vaxtgifter/lektiner/?