Samråd, detaljplan för Burvik 25:10, Bureå

Publicerad 2019-10-03

Skellefteå kommun ställer ut ett förslag till detaljplan för Burvik 25:10. Planområdet ligger 0,9 mil sydöst från Bureå, vid Lillsladan. Syftet med planen är att möjliggöra anläggning av max 10 nya fritidshustomter samt ge förutsättningar att på de utfyllda ytorna återskapa den naturliga terrängen och växtligheten.

Här finns planen utställd för samråd 4 – 25 oktober:

Stadshuset, rummet intill huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå
Välkommen måndag–fredag 07.00–17.30, lördag 08.30–16.00

Du kan även ta del av handlingarna här nedan:

Synpunkter

Vi behöver dina synpunkter på planen senast 25 oktober 2019. Skicka dem via brev till Skellefteå kommun, Bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå, eller via e-post till bygg-ochmiljonamnden@skelleftea.se.
Uppge ärendenummer 2018:847 samt namn, adress och fastighetsbeteckning.

Frågor?

Kontakta kundtjänst på 0910-73 50 00, tryck 3, om du har frågor kring planen.