Barnskötare

Diplomeras till barnrättskommun

Publicerad 2019-12-02

Skellefteå kommun diplomeras till barnrättskommun som en av fem kommuner i Sverige enligt UNICEF Sveriges modell.
- Det har varit fantastiskt roligt att samarbeta med UNICEF Sverige och att Skellefteå kommun nu blir diplomerad barnrättskommun, säger Jörgen Svedberg, demokratilots och koordinator för barnrättsarbetet i Skellefteå kommun.

Under åren 2017 – 2019 har ett pilotprojekt pågått tillsammans med UNICEF Sverige och fyra andra kommuner i Sverige, ett arbete som bestått i att ta fram ett koncept för en barnrättskommun.
- Under den här tiden har vi bland annat testat och utvecklat UNICEF:s Sveriges modell för stärkt barnrätt, gjort en nulägesanalys och haft en politikerutbildning, berättar Jörgen Svedberg.

Kommunövergripande nätverk
I Skellefteå kommun finns ett kommunövergripande nätverk - barnrättsgruppen. Den har varit knuten till kommunens strategi för barn och ungas inflytande och delaktighet som har varit drivande i arbetet.
- Vi har dessutom lång erfarenhet och upparbetade metoder för att öka barns delaktighet och inflytande, berättar Jörgen Svedberg.

Barn och ungdomars livssituation
En kartläggning av nuläget hos barn och ungdomars livssituation i Skellefteå kommun, LUPP, har gjorts. Det arbetet har gått vidare och just nu genomförs en dialog med politiker och unga i olika skolor inför ungdomsfullmäktige nästa år.