Vill ditt företag vara med och bygga nästa stora bostadsområde i Skellefteå?

Publicerad 2019-12-04

Västra Erikslid är först ut av stadens nya stora bostadsområden med flerbostadshus och området erbjuder ett centralt boende med naturen runt hörnet. Nu utlyser Skellefteå kommun en markanvisningstävling för Västra Erikslid.

Markanvisningstävling

Skellefteå kommer att bygga 5000 nya bostäder fram till 2030 varav en stor del kommer att vara i Skelleftedalen. Västra Erikslid är först ut av stadens nya stora bostadsområden och det är dags för kommunen att utlysa en markanvisningstävling för området.

26 januari är sista inlämningsdag från exploatörer. Under februari tillkännages tilldelning av markanvisningar.

Vår vision med området är att skapa ett hållbart, modernt och smart område nära centrum med direkt närhet till natur och rekreation.

Vår målsättning är att framtida bostadsbestånd består av tre fjärdedelar hyresrätter och en fjärdedel bostadsrätter/äganderätter, för att ge förutsättningar för en blandad befolkningsstruktur.

Vill ditt företag vara med och bygga på Västra Erikslid?

Läs mer om byggrätt, gestaltning och förutsättningar med mera på skelleftea.se/vastraerikslid