Barnkonventionen har blivit lag

Publicerad 2020-01-09

Från första januari har FN:s barnkonvention om barnets rättigheter blivit lag i Sverige. Det innebär bland annat att nu kan de svenska domstolarna använda konventionen som vilken annan lag som helst, något som tidigare inte var möjligt. Den är även överordnad myndighetsföreskrifter och riktlinjer.

På Skellefteå kommuns webb www.skelleftea.se/barnkonventionen hittar du en guide om barnkonventionen för dig som vill veta mer. Om du har frågor om barnets rättigheter kan du kontakta demokratilotsen Jörgen Svedberg vid Skellefteå kommun. Han är också koordinator för barnrättsgruppen som finns i kommunen.