Kommunfullmäktige sammanträder 25 februari

Publicerad 2020-02-13

Kommunfullmäktige i Skellefteå kommun sammanträder i Forumsalen, Campus Skellefteå, tisdag 25 februari, klockan 9.00. Mötet är öppet för allmänheten. Du är välkommen.

På sammanträdet kommer bland annat detaljplan för Kapella 15 och del av Kapella 1 inom stadsdelen Centrala stan, antagande att behandlas. Dessutom besvaras ett antal interpellationer och på dagordningen finns också ett antal beslutsärenden.

Här kan du se hela ärendelistan (pdf, nytt fönster)

Följ i radio

Sammanträdet sänds i Radio Skellefteå (89,7 MHz), Jörn (91,5 MHz), Skelleftehamn (101,4 MHz), Bygdsiljum (95,0 MHz).

Följ i webbradio

Lyssna på sändningen via Radio Skellefteås webbplats.

Följ i webb-tv

Följ sändningen på Skellefteå kommuns Youtube-kanal.

Lyssna på kommunfullmäktige efter direktsändning

Radio Skellefteå lägger upp kommunfullmäktiges sändning och publicerar den i deras ljudarkiv efter sändning. Filerna finns tillgängliga fram till kommande kommunfullmäktige då de byts ut till aktuella filer.
Lyssna på sändningen i efterhand i Radio Skellefteås ljudarkiv.