Dekorationsbild, illustration med grönsaker

Tack för hjälpen med vår nya meny!

Publicerad 2020-05-20

Det har provlagats och provsmakats runt om i våra kök under 2019. Våra gäster, men också övriga invånare i Skellefteå, har fått komma med sina bästa recept, tycka till om smaker och utvärdera portionernas storlek.

Allt det som kommit in från våren 2019 fram tills nu blir underlaget till den meny som kommer att lanseras hösten 2020. Målet är att skapa en helt ny lunchmeny som är så tilltalande som möjligt för alla våra matgäster. 

Menyn blir anpassad efter säsong och i den mån det är möjligt köper vi in närproducerade livsmedel som vi tillagar nära våra matgäster. På så vis kan vi erbjuda en smak- och näringsriktig meny. 

Både maten och portionsstorlekarna kommer att utvärderas igen när den nya gemensamma menyn blivit vardag i våra restauranger. 

 

Aktiviteter under 2019  

  • 40 recept kom in via kampanjen ”Utmana kockarna” där vi bad om invånarnas bästa recept.
  • Ca 50 nya rätter har provlagats och provsmakats av våra matgäster.
  • Morö Backeskolan, Norrbacka förskola och Brogården har fungerat som återkommande referensgrupper och har fått bedöma rätter och portionsstorlekar. Även andra skolor och vård- och omsorgsboenden har också fått tycka till om maten som serverats på olika sätt, via enkäter, tryckknappar, lappar med glada eller ledsna gubbar till exempel. 
  • Personal och äldre inom Vård- och omsorg har svarat på enkäter om maten och portionsstorlekarna.