Konstnärlig gestaltning på Floraskolan

Publicerad 2020-05-25

Verket som bär titeln Flow är gjord av Thomas Nordström och Annika Oskarsson och installerad på skolans innergård. Verket kommer att invigas i samband med att skolan öppnar

Det är den konstnärliga gestaltningen för Floraskolan som är gjord . Det är en konstnärlig gestaltning som är öppen för allas olika tolkningar och vidare berättelser, är associativ och har en lekfull karaktär. Konstverket har en praktisk funktion med dess ljus som kan upplevas även vid årets och dygnets mörka timmar samt tillhörande bänkar att kunna vara på för möten, samtal och paus.

Temat är inspirerat av en artikel i Pedagogiskt magasin där Aadu Ott be¬skriver pedagogik i förhållande till neurovetenskap i olika perspektiv. ”Erfar¬enheter organiserar de synaptiska kopplingarna mellan neuronerna och utgör grunden för individens lärande och anpassning till en främmande miljö. Lärandets minsta neurala enhet är synapsen.”
Den mänskliga hjärnan består av över 100 miljarder nervceller (neuroner) som är kopplade till varandra i en enormt komplex struktur som genererar funktioner och en kapacitet som i nästan alla avseenden inte överträffas av några datorprogram.

Inom forskningsområdet artificiell intelligens försöker man idag efterlikna hjärnan i så kallade neurala nätverk, så även inom utvecklingen av beräkningsstarka kvantdatorer. Den mänskliga hjärnan utvecklas under hela vår livstid, nya kopplingar, synapser, uppstår mellan neuroner, olika centra och minnen. Vi utvecklar förmågor, löser problem och tänker i nya banor. Alla våra erfarenheter och kunskaper bildar sammanhang. Informationsfragment kopplas samman och skapar förståelse. Med nyfikenhet, engagemang och uthållighet sätts olika processer igång i vårt medvetande.
En annan inspirerande referens är boken Trädens hemliga liv av Peter Wohlleben där han bla beskriver hur träd tar upp impulser från omgivnin¬gen, analyserar läget och kommunicerar med andra träd via rotsystemet. Trädens rotspetsar rymmer hjärnliknande strukturer.