Besöksförbudet på äldreboenden förlängs till 31 augusti

Publicerad 2020-06-17

Det nationella förbudet mot besök på äldreboenden förlängs till den 31 augusti. Fortsatt besöksförbud gäller även på Skellefteå kommuns vård- och omsorgsboenden.

Besöksförbudet gäller inomhus, men även om man har möjlighet att träffas utomhus är det oerhört viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd m.m. för att förhindra smitta.  Att anhörig tar med sig den boende till annan miljö är fortfarande inte möjligt.

Besöksförbudet är fortsatt strikt med vissa undantag, exempelvis för besök vid livets slutskede. För att underlätta kontakt under besöksförbudet erbjuds anhöriga alternativa sätt att ha kontakt med sina nära, som exempelvis via telefon eller videolänk.

Utomhus gäller inte besöksförbudet. På kommunens vård- och omsorgsboenden kan anhöriga boka in möten utomhus vid plexiglasskärmar. Men även utomhus är det oerhört viktigt att alla försiktighetsåtgärder respekteras.

Smittspridningen är inte över och vi behöver även under sommaren komma ihåg att hålla avstånd till varandra och följa övriga rekommendationer, främst för att skydda våra äldre och andra som tillhör riskgrupperna.