Järnvägsplanen via Bureå klar för granskning - visas nu för allmänheten

Publicerad 2020-09-16

Trafikverket har tagit fram en järnvägsplan för Norrbotniabanan, sträckan via Bureå (Grandbodarna-Södra Tuvan), som de nu ställer ut för granskning.

Granskningshandlingen finns tillgänglig på biblioteket i Bureå (Norra Ågatan 1, Bureå) samt i stadshuset (Trädgårdsgatan 6, Skellefteå) fram till 16 oktober.
Läs mer på Trafikverkets hemsida.