Daglig verksamhet stängs tillfälligt från den 18 november

Publicerad 2020-11-13

Av hänsyn till riskgrupper hos deltagarna och med anledning av de skärpta restriktionerna kommer daglig verksamhet att stängas tillfälligt under perioden 18 november 2020 till 31 januari 2021.

Covid-19 sprids snabbt i Skellefteå. Då flera av deltagarna i daglig verksamhet tillhör riskgrupp eller bor med någon som tillhör riskgrupp, behöver vi förhålla oss till det som Folkhälsomyndigheten och smittskyddet i Region Västerbotten rekommenderar.

Stängningen innebär att de servicetjänster som daglig verksamhet tillhandahåller både internt inom kommunen och externt tillfälligt upphör. Det gäller emellertid inte tvätt och serviceteamet på Höjdens vård- och omsorgsboende.

Daglig verksamhet ingår som en del av socialkontorets stöd till personer med funktionsnedsättning. Syftet är att erbjuda en meningsfull sysselsättning eller ett meningsfullt arbete, och ska hjälpa deltagarna att öka sin självständighet och delaktighet i samhället.

Under den tidsbegränsade stängningen kommer vi att upprätthålla vardagen så meningsfull, begriplig och hanterbar som möjligt för deltagarna.

Medarbetare från daglig verksamhet kommer att under den stängda perioden erbjudas andra uppgifter inom Socialkontoret.

Detta brev går ut till anhöriga/gode män till deltagarna i daglig verksamhet