Föreningen som aldrig sover

Publicerad 2020-11-16

Kulturföreningen Mullberget som finns i samma hus som Kulturskolan i Skellefteå är inte vilken förening som helst.
- Vår verksamhet bedrivs dygnet runt kan man säga. Medlemmarna har tillgång till sina lokaler när som helst, vilket gör det enkelt för medlemmarna att bedriva sin verksamhet när det passar dem, förklarar Jonathan Norén Brännström, verksam i föreningen.

Föreningen Kulturföreningen Mullberget är en ideell kulturförening med gamla anor som startade 2011. Den har sitt ursprung i föreningarna Musikfabriken och Skellefteå Musikförening som startade på 1980-talet.  Deras syfte vara att erbjuda replokaler och verka för det lokala musiklivet. 2011 slog de sina påsar ihop och bildade Kulturföreningen Mullberget som nästa år firar 10 års jubileum.

Medlemsmöten, FB och SMS
På Mullberget finns 16 replokaler, två inspelningsstudios, konstateljé, dans- och teaterlokal, konsertlokal och redigerings- och inspelningsstudio för film/foto.
- Utmaningen för oss som jobbar är att skapa ordentliga relationer till alla våra medlemmar och väcka deras ideella engagemang. Medlemsmöten är väldigt bra då vi informerar våra medlemmar. Vi ger dem även chansen att komma förbi på kontoret under dagtid. Vi kommunicerar även med dem via vår Facebookgrupp och via SMS, berättar Jonathan Norén Brännström.

Trästock och egna konserter
Kulturföreningen Mullberget arbetar med att försöka integrera medlemmarna på olika sätt.
- Det blir väldigt naturligt när föreningen arrangerar egna konserter och Trästockfestivalen. Då försöker vi hitta sätt att integrera föreningsmedlemmarna för att kunna skapa dessa kulturverksamheter. Det vi jobbar med är att få medlemmarna att vilja engagera sig, vilja vara en del av ett större sammanhang, där de även får utrymme att uttrycka sig och vara med i den process som krävs för att göra till exempel en konsert eller ett större arrangemang som en festival.

Grunden finns kvar
Formen för skapande har inte förändrats med samhället så mycket över tid enligt Jonathan Norén Brännström.
- Man kan hellre betrakta det som att verktygslådan har byggts ut. En stor del av vår verksamhet är i grunden fortfarande att människor träffas, spelar och skapar musik tillsammans. Många använder musikprogram i datorn för skapande, men det har också förenklat och möjliggjort musikproduktion. Många av våra medlemmar tillgodogör sig kunskap med avsikt att nå ut med sin musik till andra.

Bildande kulturverksamhet
Han konstaterar att mycket av det som de gör i sin verksamhet handlar i grunden om samma principer som gällde för.
- Det är en bildande kulturverksamhet vi håller på med. Det har påverkat oss på det sätt att vi har valt att investera i aktuella tekniska lösningar för vår inspelningsstudio och vår konsertlokal, och byggt om några traditionella replokaler till mer anpassade lokaler för digitalt musikskapande. Sedan har vi även andra ytor för fler kulturverksamheter. En spegelsal för dansverksamhet. Men även för teaterverksamhet och en ateljéyta för konstnärer.

Kulturlandskapet ritas om
De är verksamma i en tid när det händer mycket i Skellefteå kommun. SARA Kulturhus byggs, Norrbottniabanan är på väg, Northvolt byggs och pandemin pågår. Det är något som påverkar dem också.
- Med den samhälleliga utveckling som det innebär vill vi såklart vara aktiva för att också säkra vår föreningsverksamhet i ett framtida Skellefteå. Vi är ju även en arrangerande förening och vi har för avsikt att inta Kulturhuset, poängterar han och fortsätter:
- Sedan vill vi även försöka synliggöra vår förening och dess verksamhet mer för kommunens invånare. Det är en konstant utmaning hur vi kommunicerar och når ut. Just nu ägnar vi oss lite mer åt alternativa sätt att föra fram kulturen, men vi längtar otroligt mycket efter att kunna göra
de fysiska arrangemangen igen. Jag tror inte av vi är ensamma i den känslan.

Utmaningar i framtiden
Jonathan Norén Brännström vill att man värnar om den möjlighet som olika kulturföreningars verksamheter ger till samhället som de verkar i.
- Det handlar om att ge plats för olika människors förmågor och potential. Det kommer att leda till många olika kulturuttryck som annars kanske inte ens skulle komma till att finnas.
För honom är det inte konstens värde beroende på dess kommersiella genomslagskraft som är intressant.
- Det är totalt ointressant. Därför tycker jag att man ska bejaka den kraft och de förmågor som finns runtomkring oss. Då ger vi förutsättningar för ett eget växande kulturliv i Skellefteå-området.

Inga stora riskfaktorer
De har hittat en bra modell i deras arbete med verksamheten nu under coronapandemin.
- Föreningsverksamheten är redan upplagd på ett sätt som inte innebär särskilt stora riskfaktorer. Medlemmarna nyttjar lokalen under sin tid, och det kommer man överens sinsemellan via gemensamma kalendrar, chatt eller Facebook-grupper.

Inte bunden till lokalen
- Verksamheten är inte heller nödvändigtvis bunden till lokalen, utan vi tillåter även att medlemmar kan göra saker som är kopplade till deras band eller projekt på distans, exempelvis planeringsarbete. Och som jag nämnt tidigare jobbar vi på att utveckla de tekniska lösningar som krävs för att vi ska kunna ställa om för att göra våra arrangemang tillgängliga digitalt.