Ytterligare begränsningar inom kultur- och fritidssektorn fram till 24 januari

Publicerad 2020-12-21

Kulturnämnden och fritidsnämnden beslutar om ytterligare begränsningar i Skellefteå kommuns verksamheter inom Kultur- och fritidssektorn på grund av de skärpta allmänna restriktionerna. Kulturnämndens beslut gäller från och med den 21 december och fritidsnämnden från den 22 december. Båda gäller fram till den 24 januari.

Regeringen meddelade under eftermiddagen den 18 december att man utför skärpta allmänna restriktioner, där man säger att all verksamhet som drivs av stat, region och kommun som inte anses nödvändiga bör stängas ner fram till den 24 januari.

Med anledning av det så beslutar kulturnämnden att samtliga bibliotek stängs för besök för allmänheten. Digital kundtjänst och beställning för avhämtning är fortsatt öppet. Kulturskolans frivilliga del övergår till digital undervisning där det är möjligt, den obligatoriska del som sker i samverkan med skolan påverkas inte. Konstarkivet och Handens hus stänger samt att verksamheten på Nordanå är fortsatt stängda. Beslutet gäller från och med den 21 december fram till den 24 januari. 

Fritidsnämnden beslutar om att alla idrottsanläggningar stängs för icke yrkesmässig idrott. Undantag görs för simhallar, där endast skolornas simskolor och skolbad fortsätter att bedrivas när skolan har behov av det.  Fritidsgårdarna fortsätter att vara stängda. Beslutet gäller från och med den 22 december fram till den 24 januari.

Utomhusanläggningar såsom isytor, skidspår, barnbacken på vitberget etc. är fortsatt öppna.