Om Kulturskolan

Med ett rikt utbud av kurser erbjuder Kulturskolan lärande på olika nivåer i många estetiska ämnen: Vi vill ge dig det du förväntar dig, men också det du inte visste att du ville ha.

Kulturskolans verksamhet är indelad i två delar:

Kultur i skolan ger alla barn i Skellefteå kommun rätt till kultur på skoltid Den är obligatorisk och ryms inom skolans ordinarie timplan och berör alla barn/ungdomar 0-21 år.
Läs mer under rubriken ”Kultur i skolan”

Den frivilliga delen ger våra barn och ungdomar en möjlighet till fördjupning.
Det finns möjlighet att välja att spela ett instrument, sång, teaterskola, orkester, filmverkstad, slöjdklubben och kör. Läs mer om dessa kurser under rubriken ”Utbud och kurser”

Historik
Skellefteå Musikskola startade 1962.
År 2001 utsågs den till årets Musik- och Kulturskola.
”Dans i skolan” startade för 40 år sen och ingick i musikskolan.
2010 gjordes en utredning som resulterade i att Kommunfullmäktige beslutade att en Kulturskola skapas med start från och med 2013-08-01.

Idag finns musik, dans, digitala verktyg, drama, litteratur, slöjd, media, berättande, konst och bild i Kulturskolan.

Kulturskolan består av två delar: En frivillig del och en obligatorisk del (kultur i skolan).

Från och med 1 Juli 2018 tillhör Kulturskolan kultur och fritidsförvaltningen.


Kulturskolans nya uppdrag:
• Ge barn och unga möjlighet att lära, utöva och uppleva
   kulturuttryck i första hand i grupp.
• Tillämpa en pedagogik som utgår ifrån forskning och barnens
  egna erfarenheter, förutsättningar och intressen.
• Ge barn och unga goda förutsättningar att ha inflytande på utbud,
   utformning och innehåll.
• Aktivt verka för att kommunens barn och unga har kännedom om
  kulturskolan och ges likvärdig möjlighet att delta i dess verksamhet.
• Samarbeta med skolenheter.
• Vara synlig i Skellefteås kulturliv och samverka med andra
  kulturaktörer och studieförbund.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-09-03