Aktivitetsbidrag till föreningar som vänder sig till seniorer

Aktivitetsbidraget ska stimulera föreningar och frivilligorganisationer att skapa aktiviteter för personer över 65 år i Skellefteå kommun.

Aktivitetsbidrag är till för att stimulera föreningar och frivilligorganisationer att utveckla och komplettera socialnämndens befintliga verksamhet. Socialnämndens mål kan förändras från år till år och därmed även de prioriterade verksamheter för vilka socialnämnden stödjer. Den totala summa som fördelas varje år, varierar beroende på antalet sökande, kvalitet och innehållet i aktiviteterna, årets prioriterade verksamheter samt socialnämndens ekonomi. Socialnämnden har möjlighet att prioritera vissa områden för kommande år.

Läs mer om seniorträffar och livscaféer

Sista ansökningsdag för aktivitetsbidrag är 1 mars.

Vi ser helst att ansökan sker digitalt via interbook go.

Om ni väljer nedanstående blankett ska den undertecknas av föreningens ordförande samt av kassör eller sekreterare.

Ansökningsblankett för aktivitetsbidrag (tidigare aktivitetsstöd) pdf

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2021-03-01