Aktivitetsbidrag till föreningar som vänder sig till seniorer

Aktivitetsbidraget ska stimulera föreningar och frivilligorganisationer att skapa aktiviteter för personer över 65 år i Skellefteå kommun.

Aktivitetsbidraget har en tydligt förebyggande inriktning och ska inspirera föreningar att arrangera sociala mötesplatser, tematräffar, studiecirklar med mera om hur man kan leva livet bäst möjligt som äldre. Aktivitetsbidraget kan inte användas till att betala lokalhyra.

Bidrag prioriteras till föreningar som utgår från konceptet Passion för livet och som utbildar så kallade livscoacher som kan hålla i träffar och livscaféer.

Läs mer om seniorträffar och livscaféer

Sista ansökningsdag för aktivitetsbidrag är 1 mars.

Vi ser helst att ansökan sker digitalt via interbook go.

Om ni väljer nedanstående blankett ska den undertecknas av föreningens ordförande samt av kassör eller sekreterare.

Ansökningsblankett för aktivitetsbidrag (tidigare aktivitetsstöd) pdf

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2021-01-14