Aktiva seniorer

Aktivitetsstöd till föreningar som vänder sig till seniorer

Aktivitetsstödet ska stimulera föreningar och frivilligorganisationer att skapa aktiviteter och göra insatser för personer över 65 år i Skellefteå kommun.

Aktivitetsstödet har en tydligt förebyggande inriktning och ska inspirera föreningar att arrangera sociala mötesplatser, tematräffar eller studiecirklar om hur man kan leva livet bäst möjligt som äldre. Aktivitetsstödet ska inte användas för att betala lokalhyra.

Stöd prioriteras till föreningar som utgår från konceptet Passion för livet och som utbildar så kallade livscoacher som kan hålla i träffar och livscaféer.

Läs mer om seniorträffar och livscaféer

Sista ansökningsdag  för aktivitetsstöd är 1 mars.

Ansökan fylls i på nedanstående blankett som ska undertecknas av föreningens ordförande samt av kassör eller sekreterare.

Ansökningsblankett för aktivitetsstöd (pdf, nytt fönster)

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2018-02-21