Akut hjälp

Suomi English

Här kan du läsa om akut hjälp av olika slag. Du hittar till exempel kontaktuppgifter till social beredskap, Kvinnofrid och till många andra stöd- och krisjourer.

Viktiga telefonnummer

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2018-11-30
Sida

För akut hjälp – ring 112

Om en olycka inträffar är det viktigaste att sätta sig själv och andra i säkerhet. Larma sedan genom att ringa 112. Med nödnumret 112 når du bland ann...

Läs mer
Sida

Om barn eller ungdom far illa

Om du känner oro för att ett barn eller en ungdom far illa ska du våga reagera och anmäla. Det kallas för att göra en orosanmälan. Du kan först ringa ...

Läs mer