Centrum mot Våld

Kvinnofrid hjälper våldsutsatta i alla åldrar som lever eller har levt i en relation där de har blivit slagna, hotade, förnedrade, kränkta eller illa behandlade på något sätt. Personer som utövar våld kan också få hjälp via Centrum mot våld 020 73 55 55.


Vi hjälper dig – ring 020-61 60 60

Centrum mot Våld finns i Skellefteå. I den verksamheten ingår Kvinnofrid som man kan ringa till under vardagar mellan klockan 08.00–17.00 för att få stödsamtal och hjälp med hur du ska komma vidare. Det är gratis att ringa och samtalen syns inte på din telefonräkning. När du ringer till oss kan du välja att vara anonym om du vill.

Kostar ingenting

Det kostar ingenting att få hjälp och stöd av oss. Personalen har tystnadsplikt, vilket betyder att de som arbetar på Kvinnofrid inte får berätta för andra om det som du säger. Det enda undantaget är om det kommer fram att barn under 18 år far illa. Då kontaktar personalen socialtjänsten så att barnet kan få stöd och hjälp för egen del.

Hjälp med tolk

Du kan antingen komma eller ringa till Centrum mot Våld direkt eller få hjälp med kontakten via någon myndighet. Om du har svårt med det svenska språket ser vi till att du får hjälp av en tolk.

Känner du igen dig i någon av dessa frågor?

  • Har du känt dig rädd för och hotad av din partner? 
  • Måste du berätta för din partner om allt du gör? 
  • Känner du dig kontrollerad och ensam? 
  • Känner du att det är din partner som styr ditt liv och bestämmer vad du kan göra? 
  • Upplever du att du anpassar dig till din partner?
  • Har du tvingats till sexuella handlingar?
     

Vad är våld? 

Läs mer här om vad är våld är och hur det definieras

 

Du kan även ringa Kvinnofridslinjen – 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödlinje för våldsutsatta. Dit kan du ringa kostnadsfritt dygnet runt utan att det syns på telefonräkningen. Det finns tillgång till tolk och de som svarar är utbildade i att hantera våld. Du kan ringa kvinnofridslinjen oavsett var i landet som du bor. De kan sedan se till att du får hjälp även där du bor.

Du kan läsa mer om Kvinnofridslinjen på http://www.kvinnofridslinjen.se/

 

Vilken hjälp kan jag få hos Kvinnofrid?


 Du är inte ensam. Det finns hjälp att få. Kontakta oss!   

 

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2019-04-05