Grupp för våldsutsatta i nära relation

Gruppverksamheten riktar sig till dig som är eller har varit psykiskt eller fysiskt våldsutsatt av en person som du har eller har haft en nära relation med. Det är kostnadsfritt att delta.

Centrum för kvinnofrid erbjuder våldsutsatta personer och deras barn stöd och hjälp genom:
• Rådgivning
• Enskilda samtal
• Gruppbehandling
• Stöd i rättsprocessen och i kontakten med andra myndigheter.

Gruppbehandling

Syftet med gruppen är att tillsammans med andra som har liknande erfarenheter prata och stötta varandra att förstå och samtala om händelser som man varit utsatt för.

Två viktiga regler som vi har i gruppen är att det som sägs i gruppen stannar där samt att man väljer själv hur mycket man vill dela med sig av till andra.

Vi fokuserar på tre olika temaområden:
• Upplevelser av våldet
• Vardagspsykologi
• Att växa upp i våldets närhet

Kontakta oss på 020-61 60 60 eller via kommunens kundtjänst 0910-73 50 00. 
Du kan också skicka mejl till: centrumforkvinnofrid@skelleftea.se                                                                                                               
 

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2019-10-08