SverigesLagbok-Lena Långdahl.jpg

Lagstiftning

Det finns en lag som handlar om kvinnofrid. Skaffa dig kunskap genom att läsa vad den och andra viktiga lagar säger.

Nationellt centrum för kvinnofrid har en kunskapsbank där du kan ta del av aktuell lagstiftning, litteratur och artiklar som handlar om våld mot kvinnor.

Kontakt

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2018-05-07