Litteratur

Det finns en mängd litteratur som handlar om våld mot kvinnor och om barn och ungdomar som befinner sig i våldets närhet. Att skaffa kunskap kan vara ett sätt att hjälpa sig själv eller kunna hjälpa andra att komma vidare i livet.


I Nationellt centrum för kvinnofrids kunskapsbank kan du hitta aktuell lagstiftning, litteratur och artiklar.


Litteratur som handlar om våld mot kvinnor

 • Bohlin, Elsa, Kampen mot kvinnomisshandel, (1984), Brevskolan.
 • Eklund-Moroney, Margreth och Reuterskiöld, Robert (1998, senaste nytryck 2002) Sista slaget - lär dig känna igen kvinnomisshandlare. Karlskrona, Profuturo utbildning.
 • Eliasson, Mona (1997) Mäns våld mot kvinnor. En kunskapsöversikt om kvinnomisshandel och våldtäkt, dominans och kontroll. Stockholm: Natur och kultur.
 • Hydén, Margareta (2000) Att lämna den man som slår: om misshandlade kvinnors rädsla efter uppbrottet i Det lokala våldet. Ingrid Sahlin & Malin Åkerström (red.) Stockholm: Liber.
 • Kvinnojourkunskap (1994). Stockholm: Riksorganisationen för Kvinnojourer i Sverige, ROKS
 • Kvinnotryck, tidskrift utgiven av ROKS, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.
 • Lundgren, Eva (1991 m flera nytryck, senast 2001) Våldets normaliseringsprocess. Två parter – två strategier. Stockholm: Riksorganisationen för Kvinnojourer i Sverige, ROKS.
 • Rosengren, Margareta (1999) Ett värdigt liv. Om misshandlade kvinnors situation och den hjälp de får. Stockholm: Brevskolan.
 • Widding-Hedin, Lena (1997) Det kan hända vilken kvinna som helst. En handbok om bemötandet av kvinnor som blivit utsatta för misshandel och sexuella övergrepp. Göteborg: Anamma.


Män som misshandlar

 • Naumburg, Lars (1998) Över gränsen. Om männen och kvinnomisshandeln. Stockholm: Utbildningsförlaget Brevskolan.


Barn och ungdomar i våldets närhet

 • Arnell, Ami och Ekbom, Inger (1999) "… och han sparkade mamma". Möte med barn som bevittnar våld i sina familjer. Stockholm: Rädda barnen.
 • Hester, Marianne och Radford, Lorraine (1998) Kvinnomisshandel och umgängesrätt. Stockholm: Brevskolan.
 • Weinehall, Katarina (1997) Att växa upp i våldets närhet. Ungdomars berättelser om våld i hemmet. Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet nr 45. Umeå: Umeå universitet.


Våld mot invandrarkvinnor

 • Andersson, Berit och Lundberg Magnus (2000) Våld mot invandrarkvinnor. Kvinnors berättelser och socialtjänstens strategier. Research reports 2000:6. Lund: Network for Research in Criminology and Deviant Behaviour at Lund University.
 • Arellano, Birgit och Misiowiec, Grazyna (1993) Ensamhet, isolering och familjevåld i flyktingfamiljer. En förstudie om misshandlade invandrade kvinnor. Stockholm: Röda korset.


 

Kontakt

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2018-05-07