Passion för livet

Genom att ta del av konceptet Passion för livet får du tillgång till kunskap och verktyg för att skapa ett meningsfullt och självständigt liv. De områden som Passion för livet fokuserar på är naturligt åldrande, Fysisk aktivitet, förebygga fall, mat och dryck, social gemenskap, läkemedel och mycket mer! Det är områden som enligt forskningen påverkar hälsa och livskvalitet.

Bästa möjliga liv – hela livet!

Skellefteå kommun samarbetar med Medborgarskolan, ABF Skellefteå och Vuxenskolan Skellefteå kring Passion för livet. Tillsammans arbetar deltagarna med att själva skapa meningsfullhet och bibehålla sin livskvalitet. Konceptet är upplagt till ett antal träffar, så kallade livscaféer, som leds av utbildade livscoacher. Där får du som deltagare inspiration till att pröva förändringar hemma, följa upp resultat, göra nya insikter och ökad förståelse för hur man kan genomföra bestående livsstilsförändringar. I Passion för livet är det du som äger kunskaperna och avgör själv vad hen vill förändra. Livscoacherna är ofta själva seniorer.

Livscaféer i Skellefteå

I Skellefteå finns cirka 90 livscoacher och antalet livscaféer som arrangerats är flera hundra.  Den utvärdering som gjorts av coacherna som lett grupperna visar att resultatet övervägande är positivt. Deltagarna har uttryckt att de uppskattat att vara i ett socialt sammanhang, de har gjort förbättringar i sina liv och fått ny kunskap.

Förändringar som deltagare har gjort:

”Jag har tagit upp kontakt med en vän via Skype.”
”Jag har satt upp nattbelysning.”
”Jag äter mer grönsaker och grovt bröd.”
”Jag har byggt in alla lösa sladdar.”
”Jag har kontrollerat med min läkare att mina läkemedel är rätt för mig.”
"Jag har börjat med styrketräning i grupp.”


Varmt välkommen till våra livscaféer!

Vill du veta mer om Passion för livet eller kanske starta en egen grupp? Kontakta oss via kommunens kundtjänst på 0910-735000

Senior i Skellefteå på Facebook

Är du senior, anhörig, med i någon pensionärsorganisation eller allmänt intresserad?

På Facebooksidan Senior i Skellefteå tipsar avdelningen för vård och omsorg om egna och andras aktiviteter och arrangemang för seniorer i Skellefteå kommun. Vi delar också med oss av information, fakta och tips som kan bidra till att du som senior kan skapa förutsättningar att leva livet bäst möjligt i Skellefteå.

Vi välkomnar dialog kring de inlägg vi gör på Facebooksidan och strävar efter att återkoppla så snart vi kan. Frågor kring specifika ärenden och ansökningar om bistånd hänvisar vi till biståndshandläggare som nås via kundtjänst.

Har du ännu ingen inloggning på Facebook är det lätt att gå med och det är gratis.

Här kommer du till Facebooksida Senior i Skellefteå   

 

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2021-01-14