Ansöka om stöd

Om du vill ansöka om stöd kontaktar du äldreomsorgens beslutsenhet via kommunens kundtjänst. Det är bra om du i förväg tänker igenom vad du inte längre själv klarar av. I första hand kan du få stöd med de saker som du behöver för att din vardag ska fungera. Tillsammans med dig - och om du vill din närstående - tar vi fram en så bra lösning för dig som möjligt.

Till oss på beslutsenheten vänder du dig om du vill ha:

 

Så här går det till när du ansöker om stöd:

1. Du kontaktar oss
Ring till oss på beslutsenheten. Du når oss via kundtjänst på 0910-73 50 00. Tryck 1 för att komma till socialt stöd och omsorg som ser till att du får prata med rätt person.

2. Vi besöker dig
En  biståndshandläggare besöker dig i ditt hem, ger dig information och svarar på dina frågor. Under det mötet får du även möjlighet att beskriva vilken hjälp du behöver.

3. Du ansöker om stöd
Du ansöker sedan om det stöd som du skulle vilja ha. Du kan ansöka genom att ringa oss, besöka oss eller genom att skriva till oss.

4. Vi utreder vad du behöver
Biståndshandläggaren utreder därefter ditt behov av stöd och prövar din ansökan utifrån socialtjänstlagen och de riktlinjer som socialnämnden har antagit.

5. Vi tar ett beslut och meddelar dig
Biståndshandläggaren beslutar vilket stöd som du har rätt till. Du får sedan ett skriftligt besked om vilket beslut som vi har tagit. Om du får avslag på hela eller delar av din ansökan anges skälen i beslutet. Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga det. Du får hjälp med detta av en biståndshandläggare.

Om eller när dina behov förändras kontaktar du oss igen och gör en ny ansökan.

Förenklad ansökan av vissa hemtjänstinsatser

Om du är över 75 år och har behov av mindre insatser som till exempel städning, tvätt, byte av sängkläder eller att få mat hem till dig, kan du göra en förenklad ansökan. Denna ansökan heter förenklad biståndsbedömning. Du ansöker genom att fylla i ansökningsblanketten om viss hemtjänst.

 

Stöd och hjälp som inte kräver formella beslut

Äldreomsorgen erbjuder även stöd och hjälp som inte kräver formella beslut. Det kan till exempel vara anhörigstöd eller hjälp av Fixarmalte/Fixarmärta. Ring till kundtjänst på 0910-73 50 00 så får du veta mer.

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2018-06-08