Avgifter äldreomsorg

Från och med 1 april 2018 gäller nya avgifter i Skellefteå kommun för alla som har insatser från äldreomsorgen. Den högsta avgift som du maximalt kan komma att betala per månad är 2 044 kronor. Avgifter för mat samt frivillig tilläggsavgift (på äldreboende) tillkommer och är alltså inte inräknade i de 2 044 kronorna.

På den här sidan kan du se vad det kostar att ha äldreomsorg i Skellefteå kommun. Vad du får betala beror på hur din ekonomi ser ut, men det finns en gräns för hur mycket du som mest behöver betala per månad.

Vad kostar hemtjänst?

 • Serviceavgiften är 256 kronor per timme. 
 • Omvårdnadsavgiften är 82 kronor per timme.
 • Matleverans eller hjälp med att komma till en matsal kostar 460 kronor per månad. (Detta är ett abonnemang som du betalar för så länge du har ett beslut om att få leveranser. Kostnad för maten tillkommer.) 
 • Trygghetslarm kostar 225 kronor per månad. (Detta är ett abonnemang som du betalar för så länge du har ett beslut.)
 • Matportioner kostar 43 kronor per portion.


Du behöver aldrig betala dubbla avgifter

Du som har hemtjänst, men tillfälligt är på dagverksamhet eller flyttar in på korttidsvistelse behöver inte betala dubbla avgifter. När du inte använder hemtjänsten betalar du inte för den. I stället betalar du en matavgift på 58 kronor per dag om du är på dagverksamhet och en matavgift på 117 kronor per dygn om du är på korttidsvistelse. 

 

Vad kostar äldreboende?

På äldreboendet betalar du för omsorg, service, måltider och hyra.

 • Omvårdnadsavgiften för äldreboende är 2 044 kronor per månad. 
 • Matkostnaden är 3 500 kronor per månad. 
 • Den frivilliga tilläggsavgiften är 408 kronor per månad.


När du flyttar in på äldreboende ska du säga upp TV-licensen. Det är boendet som står för den kostnaden.

Vad är den frivilliga tilläggsavgiften?

Du som har blivit beviljad plats på äldreboende kan välja att betala en frivillig tilläggsavgift. Tilläggsavgiften är ett fast belopp som du betalar varje månad och som täcker egenavgifterna för:

 • hälso- och sjukvård från landstinget upp till högkostnadsskyddet
 • förskrivna läkemedel upp till högkostnadsskyddet
 • sjukresor som landstinget subventionerat upp till högkostnadsskyddet
 • sjukvårdande fotvård och förebyggande fotvård efterfrågat av en boendechef eller sjuksköterska
 • det som kallas nödvändig tandvård upp till högkostnadsskyddet och egenavgifter för sjukresor till denna tandvård, förutsatt att personen har tandvårdsstödsintyg, så kallat grönt kort.

Den frivilliga tilläggsavgiften utgår från de olika högkostnadsskydden och kan ändras. Avgifter räknas inte in i den lagstadgade högsta avgiften eller i kommunens garantibelopp.

 

Vad kostar olika hälso- och sjukvårdsinsatser? 

Från och med 1 april 2016 kostar ett besök av kommunens hälso- och sjukvårdspersonal 200 kronor per besök. Från och med 1 juni 2017 kostar ett besök av kommunens omvårdnadspersonal som utför hälso- och sjukvårdsinsatser 200 kronor per besök. Avgiften gäller för alla som är 20 år eller äldre. Ej avbokade besök debiteras med 200 kronor.

Om du har både hemtjänst (inklusive larm, telefonservice) och kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser kan de kommunala hälso- och sjukvårdsinsatserna som mest uppgå till 1 100 kronor per månad. Avgiften ingår i ditt avgiftsutrymme.

Om du har enbart hälso- och sjukvårdsinsatser omfattas du av ett kommunalt högkostnadsskydd. Det innebär att du betalar högst 1 100 kronor per år för vården. 

Insatser som du måste betala för är:

 • hemsjukvårdsbesök
 • öppenvårdsbesök i hemmet av sjuksköterska, omvårdnadspersonal, arbetsterapeut eller sjukgymnast
 • utprovning och uppföljning av läkemedel eller medicintekniska produkter
 • aktivitetsbedömning som du själv efterfrågat. 

 

Du betalar så mycket som du kan

För att alla, oavsett inkomst, ska ha möjlighet till äldreomsorg betalar du så mycket som du kan för hjälpen som du får från kommunen. Det kallas för att du betalar utifrån ditt avgiftsutrymme. Som mest får du betala 2 044 kronor i månaden för äldreomsorgen. Kostnader för bland annat mat tillkommer.

Inkomstförfrågan

För att vi ska kunna räkna ut ditt avgiftsutrymme kommer vi att skicka en förfrågan om din inkomst till dig. Fyll i den och skicka tillbaka till kommunen inom två veckor. Om du inte skickar tillbaka en ifylld förfrågan till kommunen inom två veckor, får du betala den högsta avgiften (2 044 kronor per månad).

Här finns nedladdningsbar blankett:
Blankett för inkomstförfrågan för beräkning av avgift (pdf, öppnas i nytt fönster)


Så här räknar vi ut ditt avgiftsutrymme:

+ Nettoinkomster*
+ Bostadstillägg
-  Förbehållsbelopp (personliga medel som täcker omkostnader)
-  Boendekostnad
= Avgiftsutrymme

*Nettoinkomster: inkomst från pension, tjänst och/eller näringsverksamhet innevarande år samt kapitalinkomster från föregående år frånsett eventuella realisationsvinster/förluster.

Förmögenhet eller eget kapital påverkar inte avgiften.

Inkomster som din make, maka eller registrerade partner har lägger vi ihop med dina och delar på två när vi gör beräkningen av ditt avgiftsutrymme. 

Garantibeloppet skyddar dig med mycket låg inkomst

Som ett extra skydd för de med mycket låga inkomster har Skellefteå kommun infört ett garantibelopp. Garantibeloppet finns för att se till att du har en viss summa pengar kvar när du har betalt hyran och avgifterna för äldreomsorgen (inklusive mat). Dessa kriterier ska vara uppfyllda för att få en prövning:

 • Din inkomstförfrågan vara fullständigt ifylld och inskickad till kommunen.
 • Du ska ha ansökt om bostadstillägg eller bostadsbidrag. 
 • Din förmögenhet får vara högst 300 000 kronor.


När du skickat in blanketten som redovisar dina inkomster prövar vi automatiskt om du har rätt till garantibeloppet.

 

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2018-03-21