Vård- och omsorgsboende

Skellefteå kommuns vård- och omsorgsavdelning har cirka 870 boendeplatser runt om i kommunen. Det som tidigare kallades äldreboende eller särskilt boende kallas nu vård- och omsorgsboende. På ett vård- och omsorgsboende bor du i egen lägenhet och får stöd av personalen som jobbar där.

Om du tillfälligt behöver bo någon annanstans än i ditt hem finns det också lägenheter för tillfällig eller återkommande korttidsvistelse.

Vård- och omsorgsboende är en omvårdnadsform för personer som har ett omfattande behov av vård och omsorg dygnet runt och inte längre klarar sig med punktinsatser från hemtjänsten, trygghetslarm, avlösning, växelvård och/eller dagverksamhet. Stödet kan ges på ett likvärdigt sätt på alla vård- och omsorgsboenden i kommunen.

 

Så är det att bo på vård- och omsorgsboendet

De vård- och omsorgsboenden som finns i Skellefteå kommun ser olika ut och storleken på lägenheterna varierar. I vård- och omsorgsboendet finns gemensamma lokaler för måltider samt en tv-hörna. På vård- och omsorgsboendet arbetar undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor och boendechefer. Här arbetar också arbetsterapeuter och sjukgymnaster vissa dagar, och vid behov får du kontakt med en läkare från landstinget. Personalen som arbetar på vård- och omsorgsboendet bär alltid namnbricka och tjänstelegitimation, så att du alltid ska veta vem det är som du träffar. Det är Skellefteå kommun som ansvar för alla vård- och omsorgsboenden i kommunen.

Så här ansöker du om plats på vård- och omsorgboende

1. Du kontaktar oss  
Du kan ringa till oss på beslutsenheten via kundtjänst på 0910-73 50 00. Tryck 1 för att komma till socialt stöd och omsorg som ser till att du får prata med rätt person. 

2. Vi besöker dig 
En biståndshandläggare besöker dig i ditt hem, ger dig information och svarar på dina frågor. Under det mötet får du möjlighet att beskriva vilket stöd du behöver.

3. Du ansöker om stöd 
Om du har behov av stöd på ett vård- och omsorgsboende kan du ansöka om detta. Du kan ansöka genom att ringa oss, besöka oss eller genom att skriva till oss. Ansökan till vård- och omsorgsboende görs av den enskilde eller företrädare.

4. Vi utreder vad du behöver
Biståndshandläggaren utreder därefter ditt behov av stöd och prövar din ansökan utifrån socialtjänstlagen och de riktlinjer som socialnämnden har antagit. Handläggningen ska ske skyndsamt, men utredningen kan ta cirka 4 veckor eller längre efter första kontakt. Under utredningen kan biståndshandläggaren ta kontakt med andra professioner för att få en heltäckande bild av ditt behov. 

Utredningen ska så långt det är möjligt ske i hemmiljön. Detta kan innebära att extra insatser med hemtjänst eller utredningsteam kan ske som ett första steg. Du själv eller dina anhöriga behöver kunna beskriva hur ditt dygn ser ut och hur det har varit sista halvåret. Det är viktigt att du som sökande och dina anhöriga, om du vill det, får möjlighet att utrycka de behov och önskemål som finns. Om inte tillräckligt underlag för beslut finns kan handläggaren ge avslag på ansökan.

5. Vi tar ett beslut och meddelar dig
Biståndshandläggaren tar beslut om du har rätt till  plats på vård- och omsorgsboende. Du får sedan ett skriftligt besked om vilket beslut som tagits. Om du får avslag på hela eller delar av din ansökan anges skälen till det i beslutet. Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga. Du får hjälp med detta av en biståndshandläggare om du önskar.

6. Om du beviljats vård- och omsorgsboende

När du fått ditt beslut kommer du, eller dina företrädare, att bli kontaktad av en av våra boendeförmedlare. Ett erbjudande om vård- och omsorgsboende kan komma inom någon vecka upp till tre månader från beviljat beslut. Tiden från boendeförmedlarens erbjudande om särskilt boende till dess att boendet är inflyttningsklart, rör sig oftast om 1-14 dagar. Inflyttning planeras ske i anslutning till att lägenheten är inflyttningsklar.

Vilket vård- och omsorgsboende du blir erbjuden beror på vilka behov du har. Vi tar så långt det är möjligt hänsyn till att det ska vara enkelt för dina närmaste att hälsa på dig. Du måste vara beredd att flytta när lägenheten är tillgänglig för inflyttning. Du får själv ordna med flytt och flyttstäd. Lägenheten du hyr betraktas som en vanlig hyreslägenhet det vill säga hyra tillkommer. Här kan du läsa mer om avgifter för vård och omsorg.

7. När du flyttat in

När du flyttar till ett vård- och omsorgsboendefår du en kontaktperson. Kontaktpersonen fungerar som en länk mellan dig och personalgruppen men också till dina anhöriga om du vill. Kontaktpersonen är den du vänder dig till om ditt behov av stöd förändras, om du har frågor eller särskilda önskemål och förväntningar.

Första tiden hjälps du och din kontaktperson åt att planera hur det individuella stödet ska se ut. Det ni kommer överens om skrivs ned i en så kallad genomförandeplan som du får en kopia av. 


Alla som arbetar inom vård och omsorg har tystnadsplikt

Alla som arbetar inom äldreomsorgen har tystnadsplikt. Enskilda uppgifter om dig eller dina personliga förhållanden får inte föras vidare utan att du först har godkänt det. Det kan gälla allt från personuppgifter och sjukdom till behandling och din privata situation. Tystnadsplikten gäller även efter att en person avslutat sin anställning.

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2019-10-21