Bostad för äldre

Skellefteå kommun har cirka 870 boendeplatser för äldre runt om i kommunen. Äldreboende eller särskilt boende kallas det. På ett äldreboende bor du i egen lägenhet och får stöd av personalen som jobbar där. Det finns också lägenheter för korttidsvistelse eller växelvård. Om du tillfälligt behöver bo någon annanstans än i ditt hem.
Äldreboende är för personer som har ett omfattande behov av omsorg och service dygnet runt och som därför inte längre kan bo kvar i det boende man har för närvarande. För att få en plats på ett äldreboende måste du därför ha ett biståndsbeslut från kommunen. Det får du om kommunens biståndshandläggare bedömer att dina behov av omsorg och service är tillräckligt stora.

Så är det att bo på äldreboendet

Äldreboendena i Skellefteå kommun ser olika ut och storleken på lägenheterna varierar. I äldreboendet finns gemensamma lokaler för måltider samt en tv-hörna. På äldreboendet arbetar undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor och boendechefer. Här arbetar också arbetsterapeuter och sjukgymnaster vissa dagar, och vid behov får du kontakt med en läkare från landstinget. Personalen som arbetar i äldreboendet bär alltid namnbricka och tjänstelegitimation, så att du alltid ska veta vem det är som du träffar. Det är Skellefteå kommun som ansvar för alla äldreboenden i kommunen.

Äldreboenden A-Ö

Det finns äldreboenden i hela kommunen. Här finns en lista över alla äldreboenden i vår kommun.

Så ansöker du om en plats på äldreboende

Kontakta äldreomsorgens beslutsenhet för att ansöka om äldreboende (särskilt boende). Du når oss via kundtjänsten på 0910-73 50 00. Tryck 1 för att komma till Socialt stöd och omsorg som ser till att du får prata med rätt person.

En av våra handläggare kommer sedan att besöka dig i ditt hem för att prata om vilket stöd du behöver och svarar på dina frågor. Därefter gör du din ansökan. Det kan du göra genom att antingen ringa oss, besöka oss eller skriva till oss. 

Biståndshandläggaren utreder därefter ditt behov av stöd och prövar din ansökan utifrån socialtjänstlagen och de riktlinjer som socialnämnden har antagit. Du får sedan ett skriftligt beslut ifrån oss.

När du blir erbjuden en plats på äldreboende 

När du fått ditt beslut kommer du, eller dina företrädare, att bli kontaktad av en av våra boendeförmedlare. Du får ett erbjudande om ett boende antingen direkt efter att du fått ditt beslut, eller som längst efter tre månader. Vilket äldreboende du blir erbjuden beror på vilka behov du har. Vi tar så långt det är möjligt hänsyn till att det ska vara enkelt för dina närmaste att hälsa på dig. Du måste vara beredd att flytta när lägenheten är tillgänglig för inflyttning.

Om du har önskemål om att få bo på ett visst äldreboende kan du prata med boendeförmedlaren om det. Om det inte är möjligt kan du få bo på ett annat äldreboende medan du väntar på att få flytta in på det äldreboende som du helst vill bo på. När du sedan byter äldreboende får du dock bekosta flytten själv.

Du får en kontaktperson på äldreboendet

När du flyttar till ett äldreboende får du en kontaktperson. Kontaktpersonen fungerar som en länk mellan dig och personalgruppen men också till dina närstående om du vill. Kontaktpersonen är den du vänder dig till om ditt behov av stöd förändras, om du har frågor eller särskilda önskemål och förväntningar.

Vi gör en plan för ditt individuella stöd tillsammans

Någon av de första veckorna hjälps du och din kontaktperson åt att planera hur det individuella stödet ska se ut. Det ni kommer överens om skrivs ned i en så kallad genomförandeplan som du får en kopia av. 

Alla som arbetar inom äldreomsorgen har tystnadsplikt

Alla som arbetar inom äldreomsorgen har tystnadsplikt. Enskilda uppgifter om dig eller dina personliga förhållanden får inte föras vidare utan att du först har godkänt det. Det kan gälla allt från personuppgifter och sjukdom till behandling och din privata situation. Tystnadsplikten gäller även efter att en person avslutat sin anställning.

Korttidsvistelse i Skellefteå kommun

I Skellefteå kommun finns platser för korttidsvistelse och växelvård. Läs mer om korttidsvistelse här

Vård i livets slutskede

När livet närmar sig sitt slut är det viktigt att du och dina närstående känner er trygga. Målet med den vård och omsorg som ges i livets slutskede är bästa möjliga livskvalitet. Den hjälp och stöd som du får ska lindra besvär och symptom och skapa trygghet och lugn. Har du frågor om vård i livets slutskede? prata med din kontaktperson för att få svar på dina frågor och funderingar. 

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2018-04-13