Annagårdens äldreboende

Annagården ligger i stadsdelen Erikslid. Äldreboendet byggdes 1994 och har 42 lägenheter vilka angränsar till gemensamma utrymmen  med matplats och tv-hörna. Lägenheterna är 23-63 kvadratmeter stora.

Alla lägenheter har balkong, det finns även en fin innergård. Boendet ligger i anslutning till Erikslid hälsocentral. Busshållplats finns i närheten av äldreboendet.

Vilka aktiviteter finns hos oss?

På Annagården finns tid för vardagsaktiviteter, egen tid och gemensamma aktiviteter. De gemensamma aktiviteter som ordnas kan vara musik, berättarstunder, besök från studieförbund eller andra föreningar. Det finns också tid för att sitta ned en stund tillsammans och samtala, att samlas vid måltider eller fikastunder.

På boendet finns anslaget veckans gemensamma aktiviteter. Du kan också fråga personalen vad som är planerat för veckan.

Vissa aktiviteter är även öppna för dig som har hemtjänst och bor i närområdet. Du kan kontakta boendet om du vill veta vilka aktiviteter som du kan delta i eller fråga din hemtjänstpersonal.

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2017-01-03