Brogårdens äldreboende

Brogården ligger i centrala Skellefteå, alldeles vid Skellefteälven. Utomhusmiljön är vacker med promenadstråk längs älven. Äldreboendet byggdes 1995 och har 62 lägenheter som är mellan 28 och 62 kvadratmeter stora. Boendet är byggt i tre plan och alla lägenheter har tillgång till gemensamma utrymmen för måltider och en tv-hörna. Busshållplats finns cirka 100 meter från boendet. 
 

Vilka aktiviteter finns hos oss?

På Brogården finns tid för vardagsaktiviteter, egen tid och gemensamma aktiviteter. De gemensamma aktiviteter som ordnas kan vara musik, berättarstunder, besök från studieförbund eller andra föreningar. Det finns också tid för att sitta ned en stund tillsammans och samtala, att samlas vid måltider eller fikastunder.

På boendet finns anslaget veckans gemensamma aktiviteter. Du kan också fråga personalen vad som är planerat för veckan.

Vissa aktiviteter är även öppna för dig som har hemtjänst och bor i närområdet. Du kan kontakta boendet om du vill veta vilka aktiviteter som du kan delta i eller fråga din hemtjänstpersonal.

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2016-09-07