Buregården/Nygårdens äldreboende

Buregården och Nygårdens äldreboende ligger i centrala Bureå. Buregården och Nygården har tillsammans 45 lägenheter varav en är till för korttidsvistelse och växelvård. Nygården byggdes 1994 och Buregården byggdes 1985.

Buregården är ett tvåvåningshus med hiss som i markplanet har flera uteplatser och en stor innergård mot söder. På andra våningen finns två balkonger, en mot söder och en mot norr.

Nygården är byggt i ett plan med innergård med flera uteplatser. Lägenheterna på Buregården och Nygården är mellan 24 till 51 kvm. Stora fina dagrum och matsalar finns på båda husen. Busshållplats finns ca 200 meter från boendet.

 

Vilka aktiviteter finns hos oss?

På Buregården/Nygården finns tid för vardagsaktiviteter, egen tid och gemensamma aktiviteter. De gemensamma aktiviteter som ordnas kan vara musik, berättarstunder, besök från studieförbund eller andra föreningar. Det finns också tid för att sitta ned en stund tillsammans och samtala, att samlas vid måltider eller fikastunder.

På boendet finns anslaget veckans gemensamma aktiviteter. Du kan också fråga personalen vad som är planerat för veckan.

Vissa aktiviteter är även öppna för dig som har hemtjänst och bor i närområdet. Du kan kontakta boendet om du vill veta vilka aktiviteter som du kan delta i eller fråga din hemtjänstpersonal.

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2017-04-25